Xổ số Bình Định 30 ngày – Kết quả XS Bình Định 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bình Định - 20/06/2024

ĐB 283930
Nhất 01968
Nhì 26771
Ba 40083 04298
37128 82228 11071 11578
83814 45221 39178
Năm 3888
Sáu 3975 8568 6961
Bảy 519
Tám 72
Đầu
0
1 14, 19
2 28, 28, 21
3 30
4
5
6 68, 68, 61
7 71, 71, 78, 78, 75, 72
8 83, 88
9 98
Đuôi
0 30
1 71, 71, 21, 61
2 72
3 83
4 14
5 75
6
7
8 68, 98, 28, 28, 78, 78, 88, 68
9 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 13/06/2024

ĐB 866431
Nhất 99204
Nhì 37098
Ba 08921 28777
23089 62436 21031 07927
96222 61079 01714
Năm 7141
Sáu 6342 0448 6202
Bảy 655
Tám 32
Đầu
0 04, 02
1 14
2 21, 27, 22
3 31, 36, 31, 32
4 41, 42, 48
5 55
6
7 77, 79
8 89
9 98
Đuôi
0
1 31, 21, 31, 41
2 22, 42, 02, 32
3
4 04, 14
5 55
6 36
7 77, 27
8 98, 48
9 89, 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 06/06/2024

ĐB 609435
Nhất 37126
Nhì 45036
Ba 59842 69307
53119 22969 65963 29968
39687 75973 80658
Năm 4302
Sáu 7392 9523 1698
Bảy 851
Tám 66
Đầu
0 07, 02
1 19
2 26, 23
3 35, 36
4 42
5 58, 51
6 69, 63, 68, 66
7 73
8 87
9 92, 98
Đuôi
0
1 51
2 42, 02, 92
3 63, 73, 23
4
5 35
6 26, 36, 66
7 07, 87
8 68, 58, 98
9 19, 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 30/05/2024

ĐB 109868
Nhất 46203
Nhì 70133
Ba 79868 30470
36001 06062 56804 77846
63843 10965 83734
Năm 6822
Sáu 9865 5283 6960
Bảy 908
Tám 43
Đầu
0 03, 01, 04, 08
1
2 22
3 33, 34
4 46, 43, 43
5
6 68, 68, 62, 65, 65, 60
7 70
8 83
9
Đuôi
0 70, 60
1 01
2 62, 22
3 03, 33, 43, 83, 43
4 04, 34
5 65, 65
6 46
7
8 68, 68, 08
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 23/05/2024

ĐB 725475
Nhất 46247
Nhì 63991
Ba 48938 81618
56586 31309 27709 97043
68173 32473 42717
Năm 6578
Sáu 2985 9681 9431
Bảy 814
Tám 52
Đầu
0 09, 09
1 18, 17, 14
2
3 38, 31
4 47, 43
5 52
6
7 75, 73, 73, 78
8 86, 85, 81
9 91
Đuôi
0
1 91, 81, 31
2 52
3 43, 73, 73
4 14
5 75, 85
6 86
7 47, 17
8 38, 18, 78
9 09, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 16/05/2024

ĐB 229333
Nhất 58606
Nhì 18448
Ba 79283 03641
00875 72944 15426 45424
37476 63152 80669
Năm 6066
Sáu 5523 8800 4872
Bảy 356
Tám 56
Đầu
0 06, 00
1
2 26, 24, 23
3 33
4 48, 41, 44
5 52, 56, 56
6 69, 66
7 75, 76, 72
8 83
9
Đuôi
0 00
1 41
2 52, 72
3 33, 83, 23
4 44, 24
5 75
6 06, 26, 76, 66, 56, 56
7
8 48
9 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 09/05/2024

ĐB 051442
Nhất 88904
Nhì 23277
Ba 88414 01286
24812 01274 56360 16754
69700 66163 34906
Năm 3793
Sáu 9910 0909 0857
Bảy 833
Tám 37
Đầu
0 04, 00, 06, 09
1 14, 12, 10
2
3 33, 37
4 42
5 54, 57
6 60, 63
7 77, 74
8 86
9 93
Đuôi
0 60, 00, 10
1
2 42, 12
3 63, 93, 33
4 04, 14, 74, 54
5
6 86, 06
7 77, 57, 37
8
9 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 02/05/2024

ĐB 517422
Nhất 60719
Nhì 93687
Ba 62689 36338
77545 11881 23755 57082
84392 85735 37917
Năm 3343
Sáu 7250 9879 7905
Bảy 676
Tám 09
Đầu
0 05, 09
1 19, 17
2 22
3 38, 35
4 45, 43
5 55, 50
6
7 79, 76
8 87, 89, 81, 82
9 92
Đuôi
0 50
1 81
2 22, 82, 92
3 43
4
5 45, 55, 35, 05
6 76
7 87, 17
8 38
9 19, 89, 79, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 25/04/2024

ĐB 288648
Nhất 16539
Nhì 94393
Ba 07704 72501
62990 97757 43117 51659
47174 19987 20573
Năm 4623
Sáu 5186 3211 7358
Bảy 288
Tám 98
Đầu
0 04, 01
1 17, 11
2 23
3 39
4 48
5 57, 59, 58
6
7 74, 73
8 87, 86, 88
9 93, 90, 98
Đuôi
0 90
1 01, 11
2
3 93, 73, 23
4 04, 74
5
6 86
7 57, 17, 87
8 48, 58, 88, 98
9 39, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 18/04/2024

ĐB 645366
Nhất 84329
Nhì 06731
Ba 43212 33240
14184 36074 39297 25331
03336 60411 92149
Năm 9579
Sáu 5115 3631 9334
Bảy 493
Tám 25
Đầu
0
1 12, 11, 15
2 29, 25
3 31, 31, 36, 31, 34
4 40, 49
5
6 66
7 74, 79
8 84
9 97, 93
Đuôi
0 40
1 31, 31, 11, 31
2 12
3 93
4 84, 74, 34
5 15, 25
6 66, 36
7 97
8
9 29, 49, 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 11/04/2024

ĐB 413781
Nhất 09089
Nhì 19714
Ba 93435 53438
26779 14682 33233 61033
17099 83483 16241
Năm 5765
Sáu 0168 2812 0482
Bảy 178
Tám 40
Đầu
0
1 14, 12
2
3 35, 38, 33, 33
4 41, 40
5
6 65, 68
7 79, 78
8 81, 89, 82, 83, 82
9 99
Đuôi
0 40
1 81, 41
2 82, 12, 82
3 33, 33, 83
4 14
5 35, 65
6
7
8 38, 68, 78
9 89, 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 04/04/2024

ĐB 217426
Nhất 73965
Nhì 13620
Ba 45206 49292
39118 59460 67627 81154
30934 87871 28260
Năm 5660
Sáu 9383 0006 8297
Bảy 939
Tám 41
Đầu
0 06, 06
1 18
2 26, 20, 27
3 34, 39
4 41
5 54
6 65, 60, 60, 60
7 71
8 83
9 92, 97
Đuôi
0 20, 60, 60, 60
1 71, 41
2 92
3 83
4 54, 34
5 65
6 26, 06, 06
7 27, 97
8 18
9 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 28/03/2024

ĐB 315683
Nhất 47528
Nhì 55250
Ba 58560 79183
42052 83847 57948 32345
23679 83723 23086
Năm 7583
Sáu 3071 2578 7629
Bảy 559
Tám 93
Đầu
0
1
2 28, 23, 29
3
4 47, 48, 45
5 50, 52, 59
6 60
7 79, 71, 78
8 83, 83, 86, 83
9 93
Đuôi
0 50, 60
1 71
2 52
3 83, 83, 23, 83, 93
4
5 45
6 86
7 47
8 28, 48, 78
9 79, 29, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 21/03/2024

ĐB 666069
Nhất 79228
Nhì 37642
Ba 97641 40616
23750 89687 81470 59966
35453 25920 07042
Năm 7877
Sáu 0943 6653 5909
Bảy 800
Tám 65
Đầu
0 09, 00
1 16
2 28, 20
3
4 42, 41, 42, 43
5 50, 53, 53
6 69, 66, 65
7 70, 77
8 87
9
Đuôi
0 50, 70, 20, 00
1 41
2 42, 42
3 53, 43, 53
4
5 65
6 16, 66
7 87, 77
8 28
9 69, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 14/03/2024

ĐB 849263
Nhất 30935
Nhì 38963
Ba 84726 23878
19957 39711 03292 52230
12575 11140 13591
Năm 2994
Sáu 5567 5454 4818
Bảy 197
Tám 07
Đầu
0 07
1 11, 18
2 26
3 35, 30
4 40
5 57, 54
6 63, 63, 67
7 78, 75
8
9 92, 91, 94, 97
Đuôi
0 30, 40
1 11, 91
2 92
3 63, 63
4 94, 54
5 35, 75
6 26
7 57, 67, 97, 07
8 78, 18
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 07/03/2024

ĐB 950417
Nhất 87093
Nhì 08092
Ba 23496 41802
57395 34092 38436 37033
95762 17193 54342
Năm 1238
Sáu 7910 8998 3137
Bảy 908
Tám 87
Đầu
0 02, 08
1 17, 10
2
3 36, 33, 38, 37
4 42
5
6 62
7
8 87
9 93, 92, 96, 95, 92, 93, 98
Đuôi
0 10
1
2 92, 02, 92, 62, 42
3 93, 33, 93
4
5 95
6 96, 36
7 17, 37, 87
8 38, 98, 08
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 29/02/2024

ĐB 525120
Nhất 39084
Nhì 74210
Ba 00050 51940
81727 17122 90298 86210
36890 37026 36895
Năm 8933
Sáu 9656 3120 1715
Bảy 416
Tám 23
Đầu
0
1 10, 10, 15, 16
2 20, 27, 22, 26, 20, 23
3 33
4 40
5 50, 56
6
7
8 84
9 98, 90, 95
Đuôi
0 20, 10, 50, 40, 10, 90, 20
1
2 22
3 33, 23
4 84
5 95, 15
6 26, 56, 16
7 27
8 98
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 22/02/2024

ĐB 070593
Nhất 25964
Nhì 34325
Ba 65658 11286
31410 07023 18410 94324
44135 33551 33641
Năm 0249
Sáu 6197 7105 0980
Bảy 931
Tám 38
Đầu
0 05
1 10, 10
2 25, 23, 24
3 35, 31, 38
4 41, 49
5 58, 51
6 64
7
8 86, 80
9 93, 97
Đuôi
0 10, 10, 80
1 51, 41, 31
2
3 93, 23
4 64, 24
5 25, 35, 05
6 86
7 97
8 58, 38
9 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 15/02/2024

ĐB 159648
Nhất 24562
Nhì 61133
Ba 41718 67094
12959 36324 71858 30329
45094 06565 71736
Năm 3678
Sáu 8835 0891 2350
Bảy 630
Tám 97
Đầu
0
1 18
2 24, 29
3 33, 36, 35, 30
4 48
5 59, 58, 50
6 62, 65
7 78
8
9 94, 94, 91, 97
Đuôi
0 50, 30
1 91
2 62
3 33
4 94, 24, 94
5 65, 35
6 36
7 97
8 48, 18, 58, 78
9 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 08/02/2024

ĐB 642864
Nhất 69623
Nhì 82442
Ba 96659 68741
88211 90222 97055 52001
47840 98626 49966
Năm 9783
Sáu 2034 4096 7336
Bảy 898
Tám 79
Đầu
0 01
1 11
2 23, 22, 26
3 34, 36
4 42, 41, 40
5 59, 55
6 64, 66
7 79
8 83
9 96, 98
Đuôi
0 40
1 41, 11, 01
2 42, 22
3 23, 83
4 64, 34
5 55
6 26, 66, 96, 36
7
8 98
9 59, 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 01/02/2024

ĐB 348464
Nhất 99299
Nhì 47581
Ba 53521 20317
08950 78654 62449 36693
63905 38139 12592
Năm 1539
Sáu 9092 2141 3486
Bảy 225
Tám 67
Đầu
0 05
1 17
2 21, 25
3 39, 39
4 49, 41
5 50, 54
6 64, 67
7
8 81, 86
9 99, 93, 92, 92
Đuôi
0 50
1 81, 21, 41
2 92, 92
3 93
4 64, 54
5 05, 25
6 86
7 17, 67
8
9 99, 49, 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 25/01/2024

ĐB 037760
Nhất 04761
Nhì 79947
Ba 62883 27152
53646 35052 42266 81277
76709 43091 15245
Năm 1961
Sáu 7813 0130 5387
Bảy 292
Tám 21
Đầu
0 09
1 13
2 21
3 30
4 47, 46, 45
5 52, 52
6 60, 61, 66, 61
7 77
8 83, 87
9 91, 92
Đuôi
0 60, 30
1 61, 91, 61, 21
2 52, 52, 92
3 83, 13
4
5 45
6 46, 66
7 47, 77, 87
8
9 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 18/01/2024

ĐB 355932
Nhất 26456
Nhì 09504
Ba 29264 45132
89977 61049 32840 08528
76350 64517 70504
Năm 3725
Sáu 3414 5874 7685
Bảy 820
Tám 40
Đầu
0 04, 04
1 17, 14
2 28, 25, 20
3 32, 32
4 49, 40, 40
5 56, 50
6 64
7 77, 74
8 85
9
Đuôi
0 40, 50, 20, 40
1
2 32, 32
3
4 04, 64, 04, 14, 74
5 25, 85
6 56
7 77, 17
8 28
9 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 11/01/2024

ĐB 440661
Nhất 09146
Nhì 46753
Ba 68684 58496
23329 18759 49006 15156
20637 06561 12837
Năm 0003
Sáu 1758 3354 3180
Bảy 562
Tám 98
Đầu
0 06, 03
1
2 29
3 37, 37
4 46
5 53, 59, 56, 58, 54
6 61, 61, 62
7
8 84, 80
9 96, 98
Đuôi
0 80
1 61, 61
2 62
3 53, 03
4 84, 54
5
6 46, 96, 06, 56
7 37, 37
8 58, 98
9 29, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 04/01/2024

ĐB 443605
Nhất 48209
Nhì 86251
Ba 23021 34424
07061 70745 04549 27717
68576 18265 26626
Năm 0040
Sáu 2310 7738 8208
Bảy 920
Tám 32
Đầu
0 05, 09, 08
1 17, 10
2 21, 24, 26, 20
3 38, 32
4 45, 49, 40
5 51
6 61, 65
7 76
8
9
Đuôi
0 40, 10, 20
1 51, 21, 61
2 32
3
4 24
5 05, 45, 65
6 76, 26
7 17
8 38, 08
9 09, 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 28/12/2023

ĐB 579838
Nhất 16682
Nhì 34870
Ba 30233 17306
98709 33428 85010 26331
98205 16935 08352
Năm 0239
Sáu 7098 8513 0509
Bảy 616
Tám 47
Đầu
0 06, 09, 05, 09
1 10, 13, 16
2 28
3 38, 33, 31, 35, 39
4 47
5 52
6
7 70
8 82
9 98
Đuôi
0 70, 10
1 31
2 82, 52
3 33, 13
4
5 05, 35
6 06, 16
7 47
8 38, 28, 98
9 09, 39, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 21/12/2023

ĐB 509339
Nhất 89335
Nhì 96805
Ba 76895 72274
72130 10608 75333 90784
51519 84019 36016
Năm 0417
Sáu 5767 0375 8237
Bảy 691
Tám 24
Đầu
0 05, 08
1 19, 19, 16, 17
2 24
3 39, 35, 30, 33, 37
4
5
6 67
7 74, 75
8 84
9 95, 91
Đuôi
0 30
1 91
2
3 33
4 74, 84, 24
5 35, 05, 95, 75
6 16
7 17, 67, 37
8 08
9 39, 19, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 14/12/2023

ĐB 987011
Nhất 92864
Nhì 73682
Ba 39807 74150
66567 39285 75031 18375
53325 22011 72107
Năm 3818
Sáu 8761 8614 8569
Bảy 437
Tám 43
Đầu
0 07, 07
1 11, 11, 18, 14
2 25
3 31, 37
4 43
5 50
6 64, 67, 61, 69
7 75
8 82, 85
9
Đuôi
0 50
1 11, 31, 11, 61
2 82
3 43
4 64, 14
5 85, 75, 25
6
7 07, 67, 07, 37
8 18
9 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 07/12/2023

ĐB 875543
Nhất 61434
Nhì 14423
Ba 88467 02281
58477 31272 60382 20608
44325 46230 79929
Năm 0398
Sáu 5985 9231 1046
Bảy 989
Tám 74
Đầu
0 08
1
2 23, 25, 29
3 34, 30, 31
4 43, 46
5
6 67
7 77, 72, 74
8 81, 82, 85, 89
9 98
Đuôi
0 30
1 81, 31
2 72, 82
3 43, 23
4 34, 74
5 25, 85
6 46
7 67, 77
8 08, 98
9 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 30/11/2023

ĐB 832616
Nhất 25564
Nhì 32734
Ba 16255 53964
63293 96488 97938 32866
09467 97783 93338
Năm 5911
Sáu 9300 2459 3847
Bảy 343
Tám 29
Đầu
0 00
1 16, 11
2 29
3 34, 38, 38
4 47, 43
5 55, 59
6 64, 64, 66, 67
7
8 88, 83
9 93
Đuôi
0 00
1 11
2
3 93, 83, 43
4 64, 34, 64
5 55
6 16, 66
7 67, 47
8 88, 38, 38
9 59, 29

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày là như thế nào?

Thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30

Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Định. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Định 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày?

Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày - 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày thế nào?

Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày - 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBDI 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBDI 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.