Xổ số Bình Định 30 ngày – Kết quả XS Bình Định 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bình Định - 29/02/2024

ĐB 525120
Nhất 39084
Nhì 74210
Ba 00050 51940
81727 17122 90298 86210
36890 37026 36895
Năm 8933
Sáu 9656 3120 1715
Bảy 416
Tám 23
Đầu
0
1 10, 10, 15, 16
2 20, 27, 22, 26, 20, 23
3 33
4 40
5 50, 56
6
7
8 84
9 98, 90, 95
Đuôi
0 20, 10, 50, 40, 10, 90, 20
1
2 22
3 33, 23
4 84
5 95, 15
6 26, 56, 16
7 27
8 98
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 22/02/2024

ĐB 070593
Nhất 25964
Nhì 34325
Ba 65658 11286
31410 07023 18410 94324
44135 33551 33641
Năm 0249
Sáu 6197 7105 0980
Bảy 931
Tám 38
Đầu
0 05
1 10, 10
2 25, 23, 24
3 35, 31, 38
4 41, 49
5 58, 51
6 64
7
8 86, 80
9 93, 97
Đuôi
0 10, 10, 80
1 51, 41, 31
2
3 93, 23
4 64, 24
5 25, 35, 05
6 86
7 97
8 58, 38
9 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 15/02/2024

ĐB 159648
Nhất 24562
Nhì 61133
Ba 41718 67094
12959 36324 71858 30329
45094 06565 71736
Năm 3678
Sáu 8835 0891 2350
Bảy 630
Tám 97
Đầu
0
1 18
2 24, 29
3 33, 36, 35, 30
4 48
5 59, 58, 50
6 62, 65
7 78
8
9 94, 94, 91, 97
Đuôi
0 50, 30
1 91
2 62
3 33
4 94, 24, 94
5 65, 35
6 36
7 97
8 48, 18, 58, 78
9 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 08/02/2024

ĐB 642864
Nhất 69623
Nhì 82442
Ba 96659 68741
88211 90222 97055 52001
47840 98626 49966
Năm 9783
Sáu 2034 4096 7336
Bảy 898
Tám 79
Đầu
0 01
1 11
2 23, 22, 26
3 34, 36
4 42, 41, 40
5 59, 55
6 64, 66
7 79
8 83
9 96, 98
Đuôi
0 40
1 41, 11, 01
2 42, 22
3 23, 83
4 64, 34
5 55
6 26, 66, 96, 36
7
8 98
9 59, 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 01/02/2024

ĐB 348464
Nhất 99299
Nhì 47581
Ba 53521 20317
08950 78654 62449 36693
63905 38139 12592
Năm 1539
Sáu 9092 2141 3486
Bảy 225
Tám 67
Đầu
0 05
1 17
2 21, 25
3 39, 39
4 49, 41
5 50, 54
6 64, 67
7
8 81, 86
9 99, 93, 92, 92
Đuôi
0 50
1 81, 21, 41
2 92, 92
3 93
4 64, 54
5 05, 25
6 86
7 17, 67
8
9 99, 49, 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 25/01/2024

ĐB 037760
Nhất 04761
Nhì 79947
Ba 62883 27152
53646 35052 42266 81277
76709 43091 15245
Năm 1961
Sáu 7813 0130 5387
Bảy 292
Tám 21
Đầu
0 09
1 13
2 21
3 30
4 47, 46, 45
5 52, 52
6 60, 61, 66, 61
7 77
8 83, 87
9 91, 92
Đuôi
0 60, 30
1 61, 91, 61, 21
2 52, 52, 92
3 83, 13
4
5 45
6 46, 66
7 47, 77, 87
8
9 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 18/01/2024

ĐB 355932
Nhất 26456
Nhì 09504
Ba 29264 45132
89977 61049 32840 08528
76350 64517 70504
Năm 3725
Sáu 3414 5874 7685
Bảy 820
Tám 40
Đầu
0 04, 04
1 17, 14
2 28, 25, 20
3 32, 32
4 49, 40, 40
5 56, 50
6 64
7 77, 74
8 85
9
Đuôi
0 40, 50, 20, 40
1
2 32, 32
3
4 04, 64, 04, 14, 74
5 25, 85
6 56
7 77, 17
8 28
9 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 11/01/2024

ĐB 440661
Nhất 09146
Nhì 46753
Ba 68684 58496
23329 18759 49006 15156
20637 06561 12837
Năm 0003
Sáu 1758 3354 3180
Bảy 562
Tám 98
Đầu
0 06, 03
1
2 29
3 37, 37
4 46
5 53, 59, 56, 58, 54
6 61, 61, 62
7
8 84, 80
9 96, 98
Đuôi
0 80
1 61, 61
2 62
3 53, 03
4 84, 54
5
6 46, 96, 06, 56
7 37, 37
8 58, 98
9 29, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 04/01/2024

ĐB 443605
Nhất 48209
Nhì 86251
Ba 23021 34424
07061 70745 04549 27717
68576 18265 26626
Năm 0040
Sáu 2310 7738 8208
Bảy 920
Tám 32
Đầu
0 05, 09, 08
1 17, 10
2 21, 24, 26, 20
3 38, 32
4 45, 49, 40
5 51
6 61, 65
7 76
8
9
Đuôi
0 40, 10, 20
1 51, 21, 61
2 32
3
4 24
5 05, 45, 65
6 76, 26
7 17
8 38, 08
9 09, 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 28/12/2023

ĐB 579838
Nhất 16682
Nhì 34870
Ba 30233 17306
98709 33428 85010 26331
98205 16935 08352
Năm 0239
Sáu 7098 8513 0509
Bảy 616
Tám 47
Đầu
0 06, 09, 05, 09
1 10, 13, 16
2 28
3 38, 33, 31, 35, 39
4 47
5 52
6
7 70
8 82
9 98
Đuôi
0 70, 10
1 31
2 82, 52
3 33, 13
4
5 05, 35
6 06, 16
7 47
8 38, 28, 98
9 09, 39, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 21/12/2023

ĐB 509339
Nhất 89335
Nhì 96805
Ba 76895 72274
72130 10608 75333 90784
51519 84019 36016
Năm 0417
Sáu 5767 0375 8237
Bảy 691
Tám 24
Đầu
0 05, 08
1 19, 19, 16, 17
2 24
3 39, 35, 30, 33, 37
4
5
6 67
7 74, 75
8 84
9 95, 91
Đuôi
0 30
1 91
2
3 33
4 74, 84, 24
5 35, 05, 95, 75
6 16
7 17, 67, 37
8 08
9 39, 19, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 14/12/2023

ĐB 987011
Nhất 92864
Nhì 73682
Ba 39807 74150
66567 39285 75031 18375
53325 22011 72107
Năm 3818
Sáu 8761 8614 8569
Bảy 437
Tám 43
Đầu
0 07, 07
1 11, 11, 18, 14
2 25
3 31, 37
4 43
5 50
6 64, 67, 61, 69
7 75
8 82, 85
9
Đuôi
0 50
1 11, 31, 11, 61
2 82
3 43
4 64, 14
5 85, 75, 25
6
7 07, 67, 07, 37
8 18
9 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 07/12/2023

ĐB 875543
Nhất 61434
Nhì 14423
Ba 88467 02281
58477 31272 60382 20608
44325 46230 79929
Năm 0398
Sáu 5985 9231 1046
Bảy 989
Tám 74
Đầu
0 08
1
2 23, 25, 29
3 34, 30, 31
4 43, 46
5
6 67
7 77, 72, 74
8 81, 82, 85, 89
9 98
Đuôi
0 30
1 81, 31
2 72, 82
3 43, 23
4 34, 74
5 25, 85
6 46
7 67, 77
8 08, 98
9 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 30/11/2023

ĐB 832616
Nhất 25564
Nhì 32734
Ba 16255 53964
63293 96488 97938 32866
09467 97783 93338
Năm 5911
Sáu 9300 2459 3847
Bảy 343
Tám 29
Đầu
0 00
1 16, 11
2 29
3 34, 38, 38
4 47, 43
5 55, 59
6 64, 64, 66, 67
7
8 88, 83
9 93
Đuôi
0 00
1 11
2
3 93, 83, 43
4 64, 34, 64
5 55
6 16, 66
7 67, 47
8 88, 38, 38
9 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 23/11/2023

ĐB 700957
Nhất 01813
Nhì 14214
Ba 97242 45660
82411 55523 34470 66489
36069 67093 46304
Năm 9733
Sáu 9715 4319 9182
Bảy 011
Tám 70
Đầu
0 04
1 13, 14, 11, 15, 19, 11
2 23
3 33
4 42
5 57
6 60, 69
7 70, 70
8 89, 82
9 93
Đuôi
0 60, 70, 70
1 11, 11
2 42, 82
3 13, 23, 93, 33
4 14, 04
5 15
6
7 57
8
9 89, 69, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 16/11/2023

ĐB 835628
Nhất 28510
Nhì 59635
Ba 08177 93481
75356 62304 50561 76215
67880 60398 19087
Năm 6506
Sáu 4387 8047 1648
Bảy 233
Tám 64
Đầu
0 04, 06
1 10, 15
2 28
3 35, 33
4 47, 48
5 56
6 61, 64
7 77
8 81, 80, 87, 87
9 98
Đuôi
0 10, 80
1 81, 61
2
3 33
4 04, 64
5 35, 15
6 56, 06
7 77, 87, 87, 47
8 28, 98, 48
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 09/11/2023

ĐB 393574
Nhất 59677
Nhì 57712
Ba 73452 42091
21718 53878 68409 54187
51686 74765 67615
Năm 1219
Sáu 2616 5091 9712
Bảy 034
Tám 32
Đầu
0 09
1 12, 18, 15, 19, 16, 12
2
3 34, 32
4
5 52
6 65
7 74, 77, 78
8 87, 86
9 91, 91
Đuôi
0
1 91, 91
2 12, 52, 12, 32
3
4 74, 34
5 65, 15
6 86, 16
7 77, 87
8 18, 78
9 09, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 02/11/2023

ĐB 943306
Nhất 79029
Nhì 01401
Ba 23694 17712
53638 20097 96611 14817
66097 92055 92625
Năm 3969
Sáu 0089 0229 8044
Bảy 007
Tám 75
Đầu
0 06, 01, 07
1 12, 11, 17
2 29, 25, 29
3 38
4 44
5 55
6 69
7 75
8 89
9 94, 97, 97
Đuôi
0
1 01, 11
2 12
3
4 94, 44
5 55, 25, 75
6 06
7 97, 17, 97, 07
8 38
9 29, 69, 89, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 26/10/2023

ĐB 266869
Nhất 58915
Nhì 53945
Ba 55828 96890
94102 02084 75395 05674
42476 11146 41595
Năm 8948
Sáu 4375 4862 3325
Bảy 103
Tám 40
Đầu
0 02, 03
1 15
2 28, 25
3
4 45, 46, 48, 40
5
6 69, 62
7 74, 76, 75
8 84
9 90, 95, 95
Đuôi
0 90, 40
1
2 02, 62
3 03
4 84, 74
5 15, 45, 95, 95, 75, 25
6 76, 46
7
8 28, 48
9 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 19/10/2023

ĐB 797206
Nhất 50920
Nhì 45072
Ba 89896 33176
80987 79763 72633 38287
92346 01732 16194
Năm 5513
Sáu 8305 7341 2293
Bảy 690
Tám 14
Đầu
0 06, 05
1 13, 14
2 20
3 33, 32
4 46, 41
5
6 63
7 72, 76
8 87, 87
9 96, 94, 93, 90
Đuôi
0 20, 90
1 41
2 72, 32
3 63, 33, 13, 93
4 94, 14
5 05
6 06, 96, 76, 46
7 87, 87
8
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 12/10/2023

ĐB 875722
Nhất 06277
Nhì 20935
Ba 72167 83569
68741 38798 83284 42753
41829 34132 33869
Năm 2209
Sáu 8530 5843 9148
Bảy 588
Tám 48
Đầu
0 09
1
2 22, 29
3 35, 32, 30
4 41, 43, 48, 48
5 53
6 67, 69, 69
7 77
8 84, 88
9 98
Đuôi
0 30
1 41
2 22, 32
3 53, 43
4 84
5 35
6
7 77, 67
8 98, 48, 88, 48
9 69, 29, 69, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 05/10/2023

ĐB 591234
Nhất 68907
Nhì 03387
Ba 74532 29387
16462 70830 20751 59357
08450 01784 46382
Năm 8924
Sáu 1110 8520 2337
Bảy 104
Tám 75
Đầu
0 07, 04
1 10
2 24, 20
3 34, 32, 30, 37
4
5 51, 57, 50
6 62
7 75
8 87, 87, 84, 82
9
Đuôi
0 30, 50, 10, 20
1 51
2 32, 62, 82
3
4 34, 84, 24, 04
5 75
6
7 07, 87, 87, 57, 37
8
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 28/09/2023

ĐB 615220
Nhất 26212
Nhì 89800
Ba 76309 62997
06751 26061 96302 19717
33240 06066 52783
Năm 3389
Sáu 5273 3800 3099
Bảy 024
Tám 92
Đầu
0 00, 09, 02, 00
1 12, 17
2 20, 24
3
4 40
5 51
6 61, 66
7 73
8 83, 89
9 97, 99, 92
Đuôi
0 20, 00, 40, 00
1 51, 61
2 12, 02, 92
3 83, 73
4 24
5
6 66
7 97, 17
8
9 09, 89, 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 21/09/2023

ĐB 334862
Nhất 90381
Nhì 84007
Ba 85833 74034
02686 10945 15940 93754
79168 95848 63621
Năm 8590
Sáu 0256 1707 7169
Bảy 262
Tám 55
Đầu
0 07, 07
1
2 21
3 33, 34
4 45, 40, 48
5 54, 56, 55
6 62, 68, 69, 62
7
8 81, 86
9 90
Đuôi
0 40, 90
1 81, 21
2 62, 62
3 33
4 34, 54
5 45, 55
6 86, 56
7 07, 07
8 68, 48
9 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 14/09/2023

ĐB 401352
Nhất 07454
Nhì 35467
Ba 45328 04042
64004 02041 57092 15289
79997 14932 08605
Năm 0754
Sáu 0142 4173 7705
Bảy 930
Tám 37
Đầu
0 04, 05, 05
1
2 28
3 32, 30, 37
4 42, 41, 42
5 52, 54, 54
6 67
7 73
8 89
9 92, 97
Đuôi
0 30
1 41
2 52, 42, 92, 32, 42
3 73
4 54, 04, 54
5 05, 05
6
7 67, 97, 37
8 28
9 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 07/09/2023

ĐB 939656
Nhất 83849
Nhì 60015
Ba 30384 00319
00041 06184 97525 22273
44669 00039 40778
Năm 3708
Sáu 0299 0880 8548
Bảy 885
Tám 51
Đầu
0 08
1 15, 19
2 25
3 39
4 49, 41, 48
5 56, 51
6 69
7 73, 78
8 84, 84, 80, 85
9 99
Đuôi
0 80
1 41, 51
2
3 73
4 84, 84
5 15, 25, 85
6 56
7
8 78, 08, 48
9 49, 19, 69, 39, 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 31/08/2023

ĐB 558635
Nhất 29452
Nhì 62506
Ba 21450 05560
69160 36952 40884 12049
84012 65102 94292
Năm 5075
Sáu 7746 3306 0348
Bảy 570
Tám 23
Đầu
0 06, 02, 06
1 12
2 23
3 35
4 49, 46, 48
5 52, 50, 52
6 60, 60
7 75, 70
8 84
9 92
Đuôi
0 50, 60, 60, 70
1
2 52, 52, 12, 02, 92
3 23
4 84
5 35, 75
6 06, 46, 06
7
8 48
9 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 24/08/2023

ĐB 866553
Nhất 64965
Nhì 04652
Ba 64076 84056
91491 60024 88887 87900
76942 70958 40411
Năm 0596
Sáu 1993 4286 8382
Bảy 445
Tám 71
Đầu
0 00
1 11
2 24
3
4 42, 45
5 53, 52, 56, 58
6 65
7 76, 71
8 87, 86, 82
9 91, 96, 93
Đuôi
0 00
1 91, 11, 71
2 52, 42, 82
3 53, 93
4 24
5 65, 45
6 76, 56, 96, 86
7 87
8 58
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 17/08/2023

ĐB 205223
Nhất 34702
Nhì 73018
Ba 45901 27390
13023 22896 62528 37302
10392 07037 33479
Năm 9496
Sáu 9696 2562 5586
Bảy 274
Tám 09
Đầu
0 02, 01, 02, 09
1 18
2 23, 23, 28
3 37
4
5
6 62
7 79, 74
8 86
9 90, 96, 92, 96, 96
Đuôi
0 90
1 01
2 02, 02, 92, 62
3 23, 23
4 74
5
6 96, 96, 96, 86
7 37
8 18, 28
9 79, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 10/08/2023

ĐB 891159
Nhất 54262
Nhì 80869
Ba 28006 72502
08296 45501 98243 49707
75417 09409 92673
Năm 8408
Sáu 4479 4526 4013
Bảy 179
Tám 21
Đầu
0 06, 02, 01, 07, 09, 08
1 17, 13
2 26, 21
3
4 43
5 59
6 62, 69
7 73, 79, 79
8
9 96
Đuôi
0
1 01, 21
2 62, 02
3 43, 73, 13
4
5
6 06, 96, 26
7 07, 17
8 08
9 59, 69, 09, 79, 79

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày là như thế nào?

Thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30

Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Định. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Định 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày?

Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày - 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày thế nào?

Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày - 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBDI 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBDI 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.