Xổ số Bình Định 60 ngày – Kết quả XS Bình Định 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bình Định - 22/02/2024

ĐB 070593
Nhất 25964
Nhì 34325
Ba 65658 11286
31410 07023 18410 94324
44135 33551 33641
Năm 0249
Sáu 6197 7105 0980
Bảy 931
Tám 38
Đầu
0 05
1 10, 10
2 25, 23, 24
3 35, 31, 38
4 41, 49
5 58, 51
6 64
7
8 86, 80
9 93, 97
Đuôi
0 10, 10, 80
1 51, 41, 31
2
3 93, 23
4 64, 24
5 25, 35, 05
6 86
7 97
8 58, 38
9 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 15/02/2024

ĐB 159648
Nhất 24562
Nhì 61133
Ba 41718 67094
12959 36324 71858 30329
45094 06565 71736
Năm 3678
Sáu 8835 0891 2350
Bảy 630
Tám 97
Đầu
0
1 18
2 24, 29
3 33, 36, 35, 30
4 48
5 59, 58, 50
6 62, 65
7 78
8
9 94, 94, 91, 97
Đuôi
0 50, 30
1 91
2 62
3 33
4 94, 24, 94
5 65, 35
6 36
7 97
8 48, 18, 58, 78
9 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 08/02/2024

ĐB 642864
Nhất 69623
Nhì 82442
Ba 96659 68741
88211 90222 97055 52001
47840 98626 49966
Năm 9783
Sáu 2034 4096 7336
Bảy 898
Tám 79
Đầu
0 01
1 11
2 23, 22, 26
3 34, 36
4 42, 41, 40
5 59, 55
6 64, 66
7 79
8 83
9 96, 98
Đuôi
0 40
1 41, 11, 01
2 42, 22
3 23, 83
4 64, 34
5 55
6 26, 66, 96, 36
7
8 98
9 59, 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 01/02/2024

ĐB 348464
Nhất 99299
Nhì 47581
Ba 53521 20317
08950 78654 62449 36693
63905 38139 12592
Năm 1539
Sáu 9092 2141 3486
Bảy 225
Tám 67
Đầu
0 05
1 17
2 21, 25
3 39, 39
4 49, 41
5 50, 54
6 64, 67
7
8 81, 86
9 99, 93, 92, 92
Đuôi
0 50
1 81, 21, 41
2 92, 92
3 93
4 64, 54
5 05, 25
6 86
7 17, 67
8
9 99, 49, 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 25/01/2024

ĐB 037760
Nhất 04761
Nhì 79947
Ba 62883 27152
53646 35052 42266 81277
76709 43091 15245
Năm 1961
Sáu 7813 0130 5387
Bảy 292
Tám 21
Đầu
0 09
1 13
2 21
3 30
4 47, 46, 45
5 52, 52
6 60, 61, 66, 61
7 77
8 83, 87
9 91, 92
Đuôi
0 60, 30
1 61, 91, 61, 21
2 52, 52, 92
3 83, 13
4
5 45
6 46, 66
7 47, 77, 87
8
9 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 18/01/2024

ĐB 355932
Nhất 26456
Nhì 09504
Ba 29264 45132
89977 61049 32840 08528
76350 64517 70504
Năm 3725
Sáu 3414 5874 7685
Bảy 820
Tám 40
Đầu
0 04, 04
1 17, 14
2 28, 25, 20
3 32, 32
4 49, 40, 40
5 56, 50
6 64
7 77, 74
8 85
9
Đuôi
0 40, 50, 20, 40
1
2 32, 32
3
4 04, 64, 04, 14, 74
5 25, 85
6 56
7 77, 17
8 28
9 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 11/01/2024

ĐB 440661
Nhất 09146
Nhì 46753
Ba 68684 58496
23329 18759 49006 15156
20637 06561 12837
Năm 0003
Sáu 1758 3354 3180
Bảy 562
Tám 98
Đầu
0 06, 03
1
2 29
3 37, 37
4 46
5 53, 59, 56, 58, 54
6 61, 61, 62
7
8 84, 80
9 96, 98
Đuôi
0 80
1 61, 61
2 62
3 53, 03
4 84, 54
5
6 46, 96, 06, 56
7 37, 37
8 58, 98
9 29, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 04/01/2024

ĐB 443605
Nhất 48209
Nhì 86251
Ba 23021 34424
07061 70745 04549 27717
68576 18265 26626
Năm 0040
Sáu 2310 7738 8208
Bảy 920
Tám 32
Đầu
0 05, 09, 08
1 17, 10
2 21, 24, 26, 20
3 38, 32
4 45, 49, 40
5 51
6 61, 65
7 76
8
9
Đuôi
0 40, 10, 20
1 51, 21, 61
2 32
3
4 24
5 05, 45, 65
6 76, 26
7 17
8 38, 08
9 09, 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 28/12/2023

ĐB 579838
Nhất 16682
Nhì 34870
Ba 30233 17306
98709 33428 85010 26331
98205 16935 08352
Năm 0239
Sáu 7098 8513 0509
Bảy 616
Tám 47
Đầu
0 06, 09, 05, 09
1 10, 13, 16
2 28
3 38, 33, 31, 35, 39
4 47
5 52
6
7 70
8 82
9 98
Đuôi
0 70, 10
1 31
2 82, 52
3 33, 13
4
5 05, 35
6 06, 16
7 47
8 38, 28, 98
9 09, 39, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 21/12/2023

ĐB 509339
Nhất 89335
Nhì 96805
Ba 76895 72274
72130 10608 75333 90784
51519 84019 36016
Năm 0417
Sáu 5767 0375 8237
Bảy 691
Tám 24
Đầu
0 05, 08
1 19, 19, 16, 17
2 24
3 39, 35, 30, 33, 37
4
5
6 67
7 74, 75
8 84
9 95, 91
Đuôi
0 30
1 91
2
3 33
4 74, 84, 24
5 35, 05, 95, 75
6 16
7 17, 67, 37
8 08
9 39, 19, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 14/12/2023

ĐB 987011
Nhất 92864
Nhì 73682
Ba 39807 74150
66567 39285 75031 18375
53325 22011 72107
Năm 3818
Sáu 8761 8614 8569
Bảy 437
Tám 43
Đầu
0 07, 07
1 11, 11, 18, 14
2 25
3 31, 37
4 43
5 50
6 64, 67, 61, 69
7 75
8 82, 85
9
Đuôi
0 50
1 11, 31, 11, 61
2 82
3 43
4 64, 14
5 85, 75, 25
6
7 07, 67, 07, 37
8 18
9 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 07/12/2023

ĐB 875543
Nhất 61434
Nhì 14423
Ba 88467 02281
58477 31272 60382 20608
44325 46230 79929
Năm 0398
Sáu 5985 9231 1046
Bảy 989
Tám 74
Đầu
0 08
1
2 23, 25, 29
3 34, 30, 31
4 43, 46
5
6 67
7 77, 72, 74
8 81, 82, 85, 89
9 98
Đuôi
0 30
1 81, 31
2 72, 82
3 43, 23
4 34, 74
5 25, 85
6 46
7 67, 77
8 08, 98
9 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 30/11/2023

ĐB 832616
Nhất 25564
Nhì 32734
Ba 16255 53964
63293 96488 97938 32866
09467 97783 93338
Năm 5911
Sáu 9300 2459 3847
Bảy 343
Tám 29
Đầu
0 00
1 16, 11
2 29
3 34, 38, 38
4 47, 43
5 55, 59
6 64, 64, 66, 67
7
8 88, 83
9 93
Đuôi
0 00
1 11
2
3 93, 83, 43
4 64, 34, 64
5 55
6 16, 66
7 67, 47
8 88, 38, 38
9 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 23/11/2023

ĐB 700957
Nhất 01813
Nhì 14214
Ba 97242 45660
82411 55523 34470 66489
36069 67093 46304
Năm 9733
Sáu 9715 4319 9182
Bảy 011
Tám 70
Đầu
0 04
1 13, 14, 11, 15, 19, 11
2 23
3 33
4 42
5 57
6 60, 69
7 70, 70
8 89, 82
9 93
Đuôi
0 60, 70, 70
1 11, 11
2 42, 82
3 13, 23, 93, 33
4 14, 04
5 15
6
7 57
8
9 89, 69, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 16/11/2023

ĐB 835628
Nhất 28510
Nhì 59635
Ba 08177 93481
75356 62304 50561 76215
67880 60398 19087
Năm 6506
Sáu 4387 8047 1648
Bảy 233
Tám 64
Đầu
0 04, 06
1 10, 15
2 28
3 35, 33
4 47, 48
5 56
6 61, 64
7 77
8 81, 80, 87, 87
9 98
Đuôi
0 10, 80
1 81, 61
2
3 33
4 04, 64
5 35, 15
6 56, 06
7 77, 87, 87, 47
8 28, 98, 48
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 09/11/2023

ĐB 393574
Nhất 59677
Nhì 57712
Ba 73452 42091
21718 53878 68409 54187
51686 74765 67615
Năm 1219
Sáu 2616 5091 9712
Bảy 034
Tám 32
Đầu
0 09
1 12, 18, 15, 19, 16, 12
2
3 34, 32
4
5 52
6 65
7 74, 77, 78
8 87, 86
9 91, 91
Đuôi
0
1 91, 91
2 12, 52, 12, 32
3
4 74, 34
5 65, 15
6 86, 16
7 77, 87
8 18, 78
9 09, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 02/11/2023

ĐB 943306
Nhất 79029
Nhì 01401
Ba 23694 17712
53638 20097 96611 14817
66097 92055 92625
Năm 3969
Sáu 0089 0229 8044
Bảy 007
Tám 75
Đầu
0 06, 01, 07
1 12, 11, 17
2 29, 25, 29
3 38
4 44
5 55
6 69
7 75
8 89
9 94, 97, 97
Đuôi
0
1 01, 11
2 12
3
4 94, 44
5 55, 25, 75
6 06
7 97, 17, 97, 07
8 38
9 29, 69, 89, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 26/10/2023

ĐB 266869
Nhất 58915
Nhì 53945
Ba 55828 96890
94102 02084 75395 05674
42476 11146 41595
Năm 8948
Sáu 4375 4862 3325
Bảy 103
Tám 40
Đầu
0 02, 03
1 15
2 28, 25
3
4 45, 46, 48, 40
5
6 69, 62
7 74, 76, 75
8 84
9 90, 95, 95
Đuôi
0 90, 40
1
2 02, 62
3 03
4 84, 74
5 15, 45, 95, 95, 75, 25
6 76, 46
7
8 28, 48
9 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 19/10/2023

ĐB 797206
Nhất 50920
Nhì 45072
Ba 89896 33176
80987 79763 72633 38287
92346 01732 16194
Năm 5513
Sáu 8305 7341 2293
Bảy 690
Tám 14
Đầu
0 06, 05
1 13, 14
2 20
3 33, 32
4 46, 41
5
6 63
7 72, 76
8 87, 87
9 96, 94, 93, 90
Đuôi
0 20, 90
1 41
2 72, 32
3 63, 33, 13, 93
4 94, 14
5 05
6 06, 96, 76, 46
7 87, 87
8
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 12/10/2023

ĐB 875722
Nhất 06277
Nhì 20935
Ba 72167 83569
68741 38798 83284 42753
41829 34132 33869
Năm 2209
Sáu 8530 5843 9148
Bảy 588
Tám 48
Đầu
0 09
1
2 22, 29
3 35, 32, 30
4 41, 43, 48, 48
5 53
6 67, 69, 69
7 77
8 84, 88
9 98
Đuôi
0 30
1 41
2 22, 32
3 53, 43
4 84
5 35
6
7 77, 67
8 98, 48, 88, 48
9 69, 29, 69, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 05/10/2023

ĐB 591234
Nhất 68907
Nhì 03387
Ba 74532 29387
16462 70830 20751 59357
08450 01784 46382
Năm 8924
Sáu 1110 8520 2337
Bảy 104
Tám 75
Đầu
0 07, 04
1 10
2 24, 20
3 34, 32, 30, 37
4
5 51, 57, 50
6 62
7 75
8 87, 87, 84, 82
9
Đuôi
0 30, 50, 10, 20
1 51
2 32, 62, 82
3
4 34, 84, 24, 04
5 75
6
7 07, 87, 87, 57, 37
8
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 28/09/2023

ĐB 615220
Nhất 26212
Nhì 89800
Ba 76309 62997
06751 26061 96302 19717
33240 06066 52783
Năm 3389
Sáu 5273 3800 3099
Bảy 024
Tám 92
Đầu
0 00, 09, 02, 00
1 12, 17
2 20, 24
3
4 40
5 51
6 61, 66
7 73
8 83, 89
9 97, 99, 92
Đuôi
0 20, 00, 40, 00
1 51, 61
2 12, 02, 92
3 83, 73
4 24
5
6 66
7 97, 17
8
9 09, 89, 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 21/09/2023

ĐB 334862
Nhất 90381
Nhì 84007
Ba 85833 74034
02686 10945 15940 93754
79168 95848 63621
Năm 8590
Sáu 0256 1707 7169
Bảy 262
Tám 55
Đầu
0 07, 07
1
2 21
3 33, 34
4 45, 40, 48
5 54, 56, 55
6 62, 68, 69, 62
7
8 81, 86
9 90
Đuôi
0 40, 90
1 81, 21
2 62, 62
3 33
4 34, 54
5 45, 55
6 86, 56
7 07, 07
8 68, 48
9 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 14/09/2023

ĐB 401352
Nhất 07454
Nhì 35467
Ba 45328 04042
64004 02041 57092 15289
79997 14932 08605
Năm 0754
Sáu 0142 4173 7705
Bảy 930
Tám 37
Đầu
0 04, 05, 05
1
2 28
3 32, 30, 37
4 42, 41, 42
5 52, 54, 54
6 67
7 73
8 89
9 92, 97
Đuôi
0 30
1 41
2 52, 42, 92, 32, 42
3 73
4 54, 04, 54
5 05, 05
6
7 67, 97, 37
8 28
9 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 07/09/2023

ĐB 939656
Nhất 83849
Nhì 60015
Ba 30384 00319
00041 06184 97525 22273
44669 00039 40778
Năm 3708
Sáu 0299 0880 8548
Bảy 885
Tám 51
Đầu
0 08
1 15, 19
2 25
3 39
4 49, 41, 48
5 56, 51
6 69
7 73, 78
8 84, 84, 80, 85
9 99
Đuôi
0 80
1 41, 51
2
3 73
4 84, 84
5 15, 25, 85
6 56
7
8 78, 08, 48
9 49, 19, 69, 39, 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 31/08/2023

ĐB 558635
Nhất 29452
Nhì 62506
Ba 21450 05560
69160 36952 40884 12049
84012 65102 94292
Năm 5075
Sáu 7746 3306 0348
Bảy 570
Tám 23
Đầu
0 06, 02, 06
1 12
2 23
3 35
4 49, 46, 48
5 52, 50, 52
6 60, 60
7 75, 70
8 84
9 92
Đuôi
0 50, 60, 60, 70
1
2 52, 52, 12, 02, 92
3 23
4 84
5 35, 75
6 06, 46, 06
7
8 48
9 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 24/08/2023

ĐB 866553
Nhất 64965
Nhì 04652
Ba 64076 84056
91491 60024 88887 87900
76942 70958 40411
Năm 0596
Sáu 1993 4286 8382
Bảy 445
Tám 71
Đầu
0 00
1 11
2 24
3
4 42, 45
5 53, 52, 56, 58
6 65
7 76, 71
8 87, 86, 82
9 91, 96, 93
Đuôi
0 00
1 91, 11, 71
2 52, 42, 82
3 53, 93
4 24
5 65, 45
6 76, 56, 96, 86
7 87
8 58
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 17/08/2023

ĐB 205223
Nhất 34702
Nhì 73018
Ba 45901 27390
13023 22896 62528 37302
10392 07037 33479
Năm 9496
Sáu 9696 2562 5586
Bảy 274
Tám 09
Đầu
0 02, 01, 02, 09
1 18
2 23, 23, 28
3 37
4
5
6 62
7 79, 74
8 86
9 90, 96, 92, 96, 96
Đuôi
0 90
1 01
2 02, 02, 92, 62
3 23, 23
4 74
5
6 96, 96, 96, 86
7 37
8 18, 28
9 79, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 10/08/2023

ĐB 891159
Nhất 54262
Nhì 80869
Ba 28006 72502
08296 45501 98243 49707
75417 09409 92673
Năm 8408
Sáu 4479 4526 4013
Bảy 179
Tám 21
Đầu
0 06, 02, 01, 07, 09, 08
1 17, 13
2 26, 21
3
4 43
5 59
6 62, 69
7 73, 79, 79
8
9 96
Đuôi
0
1 01, 21
2 62, 02
3 43, 73, 13
4
5
6 06, 96, 26
7 07, 17
8 08
9 59, 69, 09, 79, 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 03/08/2023

ĐB 087427
Nhất 30748
Nhì 97015
Ba 31278 32261
57212 89377 68836 80268
25645 65255 08280
Năm 8871
Sáu 9330 5489 3889
Bảy 870
Tám 98
Đầu
0
1 15, 12
2 27
3 36, 30
4 48, 45
5 55
6 61, 68
7 78, 77, 71, 70
8 80, 89, 89
9 98
Đuôi
0 80, 30, 70
1 61, 71
2 12
3
4
5 15, 45, 55
6 36
7 27, 77
8 48, 78, 68, 98
9 89, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 27/07/2023

ĐB 341056
Nhất 03581
Nhì 56709
Ba 51070 15540
47580 59064 79121 03104
35950 63948 91555
Năm 7064
Sáu 9735 7610 9835
Bảy 880
Tám 89
Đầu
0 09, 04
1 10
2 21
3 35, 35
4 40, 48
5 56, 50, 55
6 64, 64
7 70
8 81, 80, 80, 89
9
Đuôi
0 70, 40, 80, 50, 10, 80
1 81, 21
2
3
4 64, 04, 64
5 55, 35, 35
6 56
7
8 48
9 09, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 20/07/2023

ĐB 519388
Nhất 65073
Nhì 05171
Ba 21152 53052
18061 14539 64476 43956
30917 10277 91586
Năm 2043
Sáu 5366 2283 4693
Bảy 894
Tám 80
Đầu
0
1 17
2
3 39
4 43
5 52, 52, 56
6 61, 66
7 73, 71, 76, 77
8 88, 86, 83, 80
9 93, 94
Đuôi
0 80
1 71, 61
2 52, 52
3 73, 43, 83, 93
4 94
5
6 76, 56, 86, 66
7 17, 77
8 88
9 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 13/07/2023

ĐB 726467
Nhất 99262
Nhì 87025
Ba 16245 32428
25381 28954 69801 61970
63861 40926 69134
Năm 4723
Sáu 1457 9410 9005
Bảy 031
Tám 85
Đầu
0 01, 05
1 10
2 25, 28, 26, 23
3 34, 31
4 45
5 54, 57
6 67, 62, 61
7 70
8 81, 85
9
Đuôi
0 70, 10
1 81, 01, 61, 31
2 62
3 23
4 54, 34
5 25, 45, 05, 85
6 26
7 67, 57
8 28
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 06/07/2023

ĐB 566448
Nhất 47619
Nhì 10799
Ba 91774 95750
41419 19087 47269 24951
06121 05720 11860
Năm 7848
Sáu 6498 0440 9504
Bảy 253
Tám 22
Đầu
0 04
1 19, 19
2 21, 20, 22
3
4 48, 48, 40
5 50, 51, 53
6 69, 60
7 74
8 87
9 99, 98
Đuôi
0 50, 20, 60, 40
1 51, 21
2 22
3 53
4 74, 04
5
6
7 87
8 48, 48, 98
9 19, 99, 19, 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 29/06/2023

ĐB 132365
Nhất 16516
Nhì 81133
Ba 36779 11796
51313 84735 22586 16773
22572 56940 96611
Năm 5132
Sáu 9612 0877 2823
Bảy 034
Tám 48
Đầu
0
1 16, 13, 11, 12
2 23
3 33, 35, 32, 34
4 40, 48
5
6 65
7 79, 73, 72, 77
8 86
9 96
Đuôi
0 40
1 11
2 72, 32, 12
3 33, 13, 73, 23
4 34
5 65, 35
6 16, 96, 86
7 77
8 48
9 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 22/06/2023

ĐB 770445
Nhất 48348
Nhì 87426
Ba 02423 72884
52562 09064 93132 70818
81503 21913 45164
Năm 9853
Sáu 2431 2471 2822
Bảy 452
Tám 99
Đầu
0 03
1 18, 13
2 26, 23, 22
3 32, 31
4 45, 48
5 53, 52
6 62, 64, 64
7 71
8 84
9 99
Đuôi
0
1 31, 71
2 62, 32, 22, 52
3 23, 03, 13, 53
4 84, 64, 64
5 45
6 26
7
8 48, 18
9 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 15/06/2023

ĐB 814287
Nhất 29525
Nhì 27611
Ba 04103 23985
93431 81153 40870 90533
50599 55875 12272
Năm 4249
Sáu 2849 4517 6220
Bảy 964
Tám 99
Đầu
0 03
1 11, 17
2 25, 20
3 31, 33
4 49, 49
5 53
6 64
7 70, 75, 72
8 87, 85
9 99, 99
Đuôi
0 70, 20
1 11, 31
2 72
3 03, 53, 33
4 64
5 25, 85, 75
6
7 87, 17
8
9 99, 49, 49, 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 08/06/2023

ĐB 181440
Nhất 42002
Nhì 37645
Ba 19295 19656
35393 48534 22262 90013
62922 14806 54695
Năm 9591
Sáu 0840 3472 2133
Bảy 679
Tám 67
Đầu
0 02, 06
1 13
2 22
3 34, 33
4 40, 45, 40
5 56
6 62, 67
7 72, 79
8
9 95, 93, 95, 91
Đuôi
0 40, 40
1 91
2 02, 62, 22, 72
3 93, 13, 33
4 34
5 45, 95, 95
6 56, 06
7 67
8
9 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 01/06/2023

ĐB 896120
Nhất 12189
Nhì 47571
Ba 51340 66743
32865 56336 65477 03160
63925 21438 21490
Năm 1223
Sáu 1065 0600 6539
Bảy 239
Tám 65
Đầu
0 00
1
2 20, 25, 23
3 36, 38, 39, 39
4 40, 43
5
6 65, 60, 65, 65
7 71, 77
8 89
9 90
Đuôi
0 20, 40, 60, 90, 00
1 71
2
3 43, 23
4
5 65, 25, 65, 65
6 36
7 77
8 38
9 89, 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 25/05/2023

ĐB 714605
Nhất 66306
Nhì 37351
Ba 57126 06197
91191 39400 79968 67492
96767 32093 64208
Năm 1427
Sáu 5898 3101 9550
Bảy 488
Tám 46
Đầu
0 05, 06, 00, 08, 01
1
2 26, 27
3
4 46
5 51, 50
6 68, 67
7
8 88
9 97, 91, 92, 93, 98
Đuôi
0 00, 50
1 51, 91, 01
2 92
3 93
4
5 05
6 06, 26, 46
7 97, 67, 27
8 68, 08, 98, 88
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 18/05/2023

ĐB 036398
Nhất 45027
Nhì 47762
Ba 50738 93375
59796 94210 47286 83380
36264 49325 96527
Năm 7878
Sáu 8569 2135 9567
Bảy 368
Tám 34
Đầu
0
1 10
2 27, 25, 27
3 38, 35, 34
4
5
6 62, 64, 69, 67, 68
7 75, 78
8 86, 80
9 98, 96
Đuôi
0 10, 80
1
2 62
3
4 64, 34
5 75, 25, 35
6 96, 86
7 27, 27, 67
8 98, 38, 78, 68
9 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 11/05/2023

ĐB 381981
Nhất 83816
Nhì 01830
Ba 69096 93345
42614 83063 00344 35773
15742 60098 05444
Năm 8063
Sáu 9347 7950 8646
Bảy 488
Tám 96
Đầu
0
1 16, 14
2
3 30
4 45, 44, 42, 44, 47, 46
5 50
6 63, 63
7 73
8 81, 88
9 96, 98, 96
Đuôi
0 30, 50
1 81
2 42
3 63, 73, 63
4 14, 44, 44
5 45
6 16, 96, 46, 96
7 47
8 98, 88
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 04/05/2023

ĐB 355030
Nhất 34575
Nhì 85943
Ba 10827 48606
26261 99604 32851 77727
45828 80496 27634
Năm 2553
Sáu 3954 9040 2400
Bảy 330
Tám 35
Đầu
0 06, 04, 00
1
2 27, 27, 28
3 30, 34, 30, 35
4 43, 40
5 51, 53, 54
6 61
7 75
8
9 96
Đuôi
0 30, 40, 00, 30
1 61, 51
2
3 43, 53
4 04, 34, 54
5 75, 35
6 06, 96
7 27, 27
8 28
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 27/04/2023

ĐB 244720
Nhất 40378
Nhì 94429
Ba 20823 21989
15042 82534 68574 86106
94469 61939 59050
Năm 9464
Sáu 2606 9657 7928
Bảy 368
Tám 70
Đầu
0 06, 06
1
2 20, 29, 23, 28
3 34, 39
4 42
5 50, 57
6 69, 64, 68
7 78, 74, 70
8 89
9
Đuôi
0 20, 50, 70
1
2 42
3 23
4 34, 74, 64
5
6 06, 06
7 57
8 78, 28, 68
9 29, 89, 69, 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 20/04/2023

ĐB 291616
Nhất 80343
Nhì 99463
Ba 33379 78976
14184 23790 34751 10439
44324 95788 14125
Năm 1124
Sáu 6166 6117 3153
Bảy 279
Tám 19
Đầu
0
1 16, 17, 19
2 24, 25, 24
3 39
4 43
5 51, 53
6 63, 66
7 79, 76, 79
8 84, 88
9 90
Đuôi
0 90
1 51
2
3 43, 63, 53
4 84, 24, 24
5 25
6 16, 76, 66
7 17
8 88
9 79, 39, 79, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 13/04/2023

ĐB 529523
Nhất 76051
Nhì 06025
Ba 42551 44857
90354 70971 89544 37505
06960 40238 27991
Năm 0536
Sáu 6042 2207 6971
Bảy 167
Tám 55
Đầu
0 05, 07
1
2 23, 25
3 38, 36
4 44, 42
5 51, 51, 57, 54, 55
6 60, 67
7 71, 71
8
9 91
Đuôi
0 60
1 51, 51, 71, 91, 71
2 42
3 23
4 54, 44
5 25, 05, 55
6 36
7 57, 07, 67
8 38
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 06/04/2023

ĐB 591273
Nhất 61824
Nhì 69671
Ba 08123 43489
27943 95304 47479 77638
15015 16470 94957
Năm 0004
Sáu 3224 2967 2414
Bảy 859
Tám 07
Đầu
0 04, 04, 07
1 15, 14
2 24, 23, 24
3 38
4 43
5 57, 59
6 67
7 73, 71, 79, 70
8 89
9
Đuôi
0 70
1 71
2
3 73, 23, 43
4 24, 04, 04, 24, 14
5 15
6
7 57, 67, 07
8 38
9 89, 79, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 30/03/2023

ĐB 691838
Nhất 76256
Nhì 22023
Ba 67522 80596
77656 93942 02134 18736
67726 57839 90782
Năm 6009
Sáu 0651 3802 3148
Bảy 977
Tám 09
Đầu
0 09, 02, 09
1
2 23, 22, 26
3 38, 34, 36, 39
4 42, 48
5 56, 56, 51
6
7 77
8 82
9 96
Đuôi
0
1 51
2 22, 42, 82, 02
3 23
4 34
5
6 56, 96, 56, 36, 26
7 77
8 38, 48
9 39, 09, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 23/03/2023

ĐB 890900
Nhất 39752
Nhì 19479
Ba 38269 58807
92834 82767 83424 34281
67696 70577 01573
Năm 1580
Sáu 9107 9986 6100
Bảy 959
Tám 59
Đầu
0 00, 07, 07, 00
1
2 24
3 34
4
5 52, 59, 59
6 69, 67
7 79, 77, 73
8 81, 80, 86
9 96
Đuôi
0 00, 80, 00
1 81
2 52
3 73
4 34, 24
5
6 96, 86
7 07, 67, 77, 07
8
9 79, 69, 59, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 16/03/2023

ĐB 725223
Nhất 52453
Nhì 76908
Ba 46859 94815
76121 94005 51212 43134
54198 24222 84251
Năm 2165
Sáu 2770 1111 3745
Bảy 193
Tám 89
Đầu
0 08, 05
1 15, 12, 11
2 23, 21, 22
3 34
4 45
5 53, 59, 51
6 65
7 70
8 89
9 98, 93
Đuôi
0 70
1 21, 51, 11
2 12, 22
3 23, 53, 93
4 34
5 15, 05, 65, 45
6
7
8 08, 98
9 59, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 09/03/2023

ĐB 339581
Nhất 14046
Nhì 29993
Ba 75680 75638
73645 77004 97960 00608
97768 18084 04059
Năm 4937
Sáu 5946 8454 1897
Bảy 619
Tám 72
Đầu
0 04, 08
1 19
2
3 38, 37
4 46, 45, 46
5 59, 54
6 60, 68
7 72
8 81, 80, 84
9 93, 97
Đuôi
0 80, 60
1 81
2 72
3 93
4 04, 84, 54
5 45
6 46, 46
7 37, 97
8 38, 08, 68
9 59, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 02/03/2023

ĐB 253908
Nhất 97400
Nhì 88568
Ba 94120 42310
94797 87588 02668 16750
09763 32396 18839
Năm 0617
Sáu 5658 9452 3481
Bảy 351
Tám 00
Đầu
0 08, 00, 00
1 10, 17
2 20
3 39
4
5 50, 58, 52, 51
6 68, 68, 63
7
8 88, 81
9 97, 96
Đuôi
0 00, 20, 10, 50, 00
1 81, 51
2 52
3 63
4
5
6 96
7 97, 17
8 08, 68, 88, 68, 58
9 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 23/02/2023

ĐB 204425
Nhất 37955
Nhì 81403
Ba 92013 49026
70002 43958 43868 18058
22548 63306 90628
Năm 5629
Sáu 2790 1859 2454
Bảy 270
Tám 70
Đầu
0 03, 02, 06
1 13
2 25, 26, 28, 29
3
4 48
5 55, 58, 58, 59, 54
6 68
7 70, 70
8
9 90
Đuôi
0 90, 70, 70
1
2 02
3 03, 13
4 54
5 25, 55
6 26, 06
7
8 58, 68, 58, 48, 28
9 29, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 16/02/2023

ĐB 383641
Nhất 87604
Nhì 00755
Ba 46977 61543
91865 93166 02339 68459
57183 60815 43355
Năm 6474
Sáu 8217 0623 6267
Bảy 294
Tám 07
Đầu
0 04, 07
1 15, 17
2 23
3 39
4 41, 43
5 55, 59, 55
6 65, 66, 67
7 77, 74
8 83
9 94
Đuôi
0
1 41
2
3 43, 83, 23
4 04, 74, 94
5 55, 65, 15, 55
6 66
7 77, 17, 67, 07
8
9 39, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 09/02/2023

ĐB 817180
Nhất 73070
Nhì 53429
Ba 14504 99690
01989 27848 61993 78846
76359 20279 74567
Năm 6502
Sáu 3204 1596 7063
Bảy 982
Tám 66
Đầu
0 04, 02, 04
1
2 29
3
4 48, 46
5 59
6 67, 63, 66
7 70, 79
8 80, 89, 82
9 90, 93, 96
Đuôi
0 80, 70, 90
1
2 02, 82
3 93, 63
4 04, 04
5
6 46, 96, 66
7 67
8 48
9 29, 89, 59, 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 02/02/2023

ĐB 169189
Nhất 64644
Nhì 77397
Ba 15861 89018
72336 91877 33242 97733
61771 89328 90732
Năm 2711
Sáu 4093 1944 6902
Bảy 902
Tám 34
Đầu
0 02, 02
1 18, 11
2 28
3 36, 33, 32, 34
4 44, 42, 44
5
6 61
7 77, 71
8 89
9 97, 93
Đuôi
0
1 61, 71, 11
2 42, 32, 02, 02
3 33, 93
4 44, 44, 34
5
6 36
7 97, 77
8 18, 28
9 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 26/01/2023

ĐB 097317
Nhất 92648
Nhì 44133
Ba 12229 27113
88289 46641 27808 08054
26782 84138 40773
Năm 2800
Sáu 7284 0333 1036
Bảy 285
Tám 92
Đầu
0 08, 00
1 17, 13
2 29
3 33, 38, 33, 36
4 48, 41
5 54
6
7 73
8 89, 82, 84, 85
9 92
Đuôi
0 00
1 41
2 82, 92
3 33, 13, 73, 33
4 54, 84
5 85
6 36
7 17
8 48, 08, 38
9 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 19/01/2023

ĐB 346270
Nhất 15828
Nhì 74110
Ba 21794 86617
07785 04737 32583 22739
76151 24146 17303
Năm 2526
Sáu 2863 2648 5929
Bảy 914
Tám 17
Đầu
0 03
1 10, 17, 14, 17
2 28, 26, 29
3 37, 39
4 46, 48
5 51
6 63
7 70
8 85, 83
9 94
Đuôi
0 70, 10
1 51
2
3 83, 03, 63
4 94, 14
5 85
6 46, 26
7 17, 37, 17
8 28, 48
9 39, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 12/01/2023

ĐB 707383
Nhất 44753
Nhì 98236
Ba 46076 44087
94219 96845 14145 00359
86045 59259 22509
Năm 5316
Sáu 5600 2373 6080
Bảy 886
Tám 03
Đầu
0 09, 00, 03
1 19, 16
2
3 36
4 45, 45, 45
5 53, 59, 59
6
7 76, 73
8 83, 87, 80, 86
9
Đuôi
0 00, 80
1
2
3 83, 53, 73, 03
4
5 45, 45, 45
6 36, 76, 16, 86
7 87
8
9 19, 59, 59, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 05/01/2023

ĐB 714799
Nhất 81002
Nhì 09472
Ba 62963 23835
89731 76817 25950 84838
73885 18323 05092
Năm 8182
Sáu 6830 7643 4492
Bảy 430
Tám 95
Đầu
0 02
1 17
2 23
3 35, 31, 38, 30, 30
4 43
5 50
6 63
7 72
8 85, 82
9 99, 92, 92, 95
Đuôi
0 50, 30, 30
1 31
2 02, 72, 92, 82, 92
3 63, 23, 43
4
5 35, 85, 95
6
7 17
8 38
9 99

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Định. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Định 60 ngày?

thống kê xổ số Bình Định 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày?

Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày-2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày thế nào?

Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày-4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSKT 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSKT 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.