Xổ số Bình Định 60 ngày – Kết quả XS Bình Định 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bình Định - 30/03/2023

ĐB 691838
Nhất 76256
Nhì 22023
Ba 67522 80596
77656 93942 02134 18736
67726 57839 90782
Năm 6009
Sáu 0651 3802 3148
Bảy 977
Tám 09
Đầu
0 09, 02, 09
1
2 23, 22, 26
3 38, 34, 36, 39
4 42, 48
5 56, 56, 51
6
7 77
8 82
9 96
Đuôi
0
1 51
2 22, 42, 82, 02
3 23
4 34
5
6 56, 96, 56, 36, 26
7 77
8 38, 48
9 39, 09, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 23/03/2023

ĐB 890900
Nhất 39752
Nhì 19479
Ba 38269 58807
92834 82767 83424 34281
67696 70577 01573
Năm 1580
Sáu 9107 9986 6100
Bảy 959
Tám 59
Đầu
0 00, 07, 07, 00
1
2 24
3 34
4
5 52, 59, 59
6 69, 67
7 79, 77, 73
8 81, 80, 86
9 96
Đuôi
0 00, 80, 00
1 81
2 52
3 73
4 34, 24
5
6 96, 86
7 07, 67, 77, 07
8
9 79, 69, 59, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 16/03/2023

ĐB 725223
Nhất 52453
Nhì 76908
Ba 46859 94815
76121 94005 51212 43134
54198 24222 84251
Năm 2165
Sáu 2770 1111 3745
Bảy 193
Tám 89
Đầu
0 08, 05
1 15, 12, 11
2 23, 21, 22
3 34
4 45
5 53, 59, 51
6 65
7 70
8 89
9 98, 93
Đuôi
0 70
1 21, 51, 11
2 12, 22
3 23, 53, 93
4 34
5 15, 05, 65, 45
6
7
8 08, 98
9 59, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 09/03/2023

ĐB 339581
Nhất 14046
Nhì 29993
Ba 75680 75638
73645 77004 97960 00608
97768 18084 04059
Năm 4937
Sáu 5946 8454 1897
Bảy 619
Tám 72
Đầu
0 04, 08
1 19
2
3 38, 37
4 46, 45, 46
5 59, 54
6 60, 68
7 72
8 81, 80, 84
9 93, 97
Đuôi
0 80, 60
1 81
2 72
3 93
4 04, 84, 54
5 45
6 46, 46
7 37, 97
8 38, 08, 68
9 59, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 02/03/2023

ĐB 253908
Nhất 97400
Nhì 88568
Ba 94120 42310
94797 87588 02668 16750
09763 32396 18839
Năm 0617
Sáu 5658 9452 3481
Bảy 351
Tám 00
Đầu
0 08, 00, 00
1 10, 17
2 20
3 39
4
5 50, 58, 52, 51
6 68, 68, 63
7
8 88, 81
9 97, 96
Đuôi
0 00, 20, 10, 50, 00
1 81, 51
2 52
3 63
4
5
6 96
7 97, 17
8 08, 68, 88, 68, 58
9 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 23/02/2023

ĐB 204425
Nhất 37955
Nhì 81403
Ba 92013 49026
70002 43958 43868 18058
22548 63306 90628
Năm 5629
Sáu 2790 1859 2454
Bảy 270
Tám 70
Đầu
0 03, 02, 06
1 13
2 25, 26, 28, 29
3
4 48
5 55, 58, 58, 59, 54
6 68
7 70, 70
8
9 90
Đuôi
0 90, 70, 70
1
2 02
3 03, 13
4 54
5 25, 55
6 26, 06
7
8 58, 68, 58, 48, 28
9 29, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 16/02/2023

ĐB 383641
Nhất 87604
Nhì 00755
Ba 46977 61543
91865 93166 02339 68459
57183 60815 43355
Năm 6474
Sáu 8217 0623 6267
Bảy 294
Tám 07
Đầu
0 04, 07
1 15, 17
2 23
3 39
4 41, 43
5 55, 59, 55
6 65, 66, 67
7 77, 74
8 83
9 94
Đuôi
0
1 41
2
3 43, 83, 23
4 04, 74, 94
5 55, 65, 15, 55
6 66
7 77, 17, 67, 07
8
9 39, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 09/02/2023

ĐB 817180
Nhất 73070
Nhì 53429
Ba 14504 99690
01989 27848 61993 78846
76359 20279 74567
Năm 6502
Sáu 3204 1596 7063
Bảy 982
Tám 66
Đầu
0 04, 02, 04
1
2 29
3
4 48, 46
5 59
6 67, 63, 66
7 70, 79
8 80, 89, 82
9 90, 93, 96
Đuôi
0 80, 70, 90
1
2 02, 82
3 93, 63
4 04, 04
5
6 46, 96, 66
7 67
8 48
9 29, 89, 59, 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 02/02/2023

ĐB 169189
Nhất 64644
Nhì 77397
Ba 15861 89018
72336 91877 33242 97733
61771 89328 90732
Năm 2711
Sáu 4093 1944 6902
Bảy 902
Tám 34
Đầu
0 02, 02
1 18, 11
2 28
3 36, 33, 32, 34
4 44, 42, 44
5
6 61
7 77, 71
8 89
9 97, 93
Đuôi
0
1 61, 71, 11
2 42, 32, 02, 02
3 33, 93
4 44, 44, 34
5
6 36
7 97, 77
8 18, 28
9 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 26/01/2023

ĐB 097317
Nhất 92648
Nhì 44133
Ba 12229 27113
88289 46641 27808 08054
26782 84138 40773
Năm 2800
Sáu 7284 0333 1036
Bảy 285
Tám 92
Đầu
0 08, 00
1 17, 13
2 29
3 33, 38, 33, 36
4 48, 41
5 54
6
7 73
8 89, 82, 84, 85
9 92
Đuôi
0 00
1 41
2 82, 92
3 33, 13, 73, 33
4 54, 84
5 85
6 36
7 17
8 48, 08, 38
9 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 19/01/2023

ĐB 346270
Nhất 15828
Nhì 74110
Ba 21794 86617
07785 04737 32583 22739
76151 24146 17303
Năm 2526
Sáu 2863 2648 5929
Bảy 914
Tám 17
Đầu
0 03
1 10, 17, 14, 17
2 28, 26, 29
3 37, 39
4 46, 48
5 51
6 63
7 70
8 85, 83
9 94
Đuôi
0 70, 10
1 51
2
3 83, 03, 63
4 94, 14
5 85
6 46, 26
7 17, 37, 17
8 28, 48
9 39, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 12/01/2023

ĐB 707383
Nhất 44753
Nhì 98236
Ba 46076 44087
94219 96845 14145 00359
86045 59259 22509
Năm 5316
Sáu 5600 2373 6080
Bảy 886
Tám 03
Đầu
0 09, 00, 03
1 19, 16
2
3 36
4 45, 45, 45
5 53, 59, 59
6
7 76, 73
8 83, 87, 80, 86
9
Đuôi
0 00, 80
1
2
3 83, 53, 73, 03
4
5 45, 45, 45
6 36, 76, 16, 86
7 87
8
9 19, 59, 59, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 05/01/2023

ĐB 714799
Nhất 81002
Nhì 09472
Ba 62963 23835
89731 76817 25950 84838
73885 18323 05092
Năm 8182
Sáu 6830 7643 4492
Bảy 430
Tám 95
Đầu
0 02
1 17
2 23
3 35, 31, 38, 30, 30
4 43
5 50
6 63
7 72
8 85, 82
9 99, 92, 92, 95
Đuôi
0 50, 30, 30
1 31
2 02, 72, 92, 82, 92
3 63, 23, 43
4
5 35, 85, 95
6
7 17
8 38
9 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 29/12/2022

ĐB 889134
Nhất 48834
Nhì 06518
Ba 52193 56949
25116 22138 93019 90701
75707 93055 30445
Năm 0655
Sáu 0722 4314 2210
Bảy 972
Tám 88
Đầu
0 01, 07
1 18, 16, 19, 14, 10
2 22
3 34, 34, 38
4 49, 45
5 55, 55
6
7 72
8 88
9 93
Đuôi
0 10
1 01
2 22, 72
3 93
4 34, 34, 14
5 55, 45, 55
6 16
7 07
8 18, 38, 88
9 49, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 22/12/2022

ĐB 751877
Nhất 82164
Nhì 00602
Ba 80816 35586
51865 74975 41508 19594
13826 98130 53954
Năm 9920
Sáu 4911 8186 0819
Bảy 180
Tám 18
Đầu
0 02, 08
1 16, 11, 19, 18
2 26, 20
3 30
4
5 54
6 64, 65
7 77, 75
8 86, 86, 80
9 94
Đuôi
0 30, 20, 80
1 11
2 02
3
4 64, 94, 54
5 65, 75
6 16, 86, 26, 86
7 77
8 08, 18
9 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 15/12/2022

ĐB 962043
Nhất 09580
Nhì 27566
Ba 96401 18809
22480 98546 47262 52058
36046 15745 40836
Năm 4720
Sáu 3836 6913 0605
Bảy 805
Tám 07
Đầu
0 01, 09, 05, 05, 07
1 13
2 20
3 36, 36
4 43, 46, 46, 45
5 58
6 66, 62
7
8 80, 80
9
Đuôi
0 80, 80, 20
1 01
2 62
3 43, 13
4
5 45, 05, 05
6 66, 46, 46, 36, 36
7 07
8 58
9 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 08/12/2022

ĐB 242193
Nhất 95782
Nhì 55306
Ba 96091 54986
87612 22055 67563 00211
44042 22160 86249
Năm 6307
Sáu 6363 5800 1311
Bảy 415
Tám 43
Đầu
0 06, 07, 00
1 12, 11, 11, 15
2
3
4 42, 49, 43
5 55
6 63, 60, 63
7
8 82, 86
9 93, 91
Đuôi
0 60, 00
1 91, 11, 11
2 82, 12, 42
3 93, 63, 63, 43
4
5 55, 15
6 06, 86
7 07
8
9 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 01/12/2022

ĐB 044031
Nhất 42478
Nhì 30257
Ba 75671 24438
96637 05216 15611 24227
34582 42398 60553
Năm 7791
Sáu 8889 1266 4364
Bảy 239
Tám 69
Đầu
0
1 16, 11
2 27
3 31, 38, 37, 39
4
5 57, 53
6 66, 64, 69
7 78, 71
8 82, 89
9 98, 91
Đuôi
0
1 31, 71, 11, 91
2 82
3 53
4 64
5
6 16, 66
7 57, 37, 27
8 78, 38, 98
9 89, 39, 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 24/11/2022

ĐB 113652
Nhất 60794
Nhì 82039
Ba 80639 65062
30859 63083 27211 73379
13440 63320 56824
Năm 9420
Sáu 1318 1899 4528
Bảy 134
Tám 68
Đầu
0
1 11, 18
2 20, 24, 20, 28
3 39, 39, 34
4 40
5 52, 59
6 62, 68
7 79
8 83
9 94, 99
Đuôi
0 40, 20, 20
1 11
2 52, 62
3 83
4 94, 24, 34
5
6
7
8 18, 28, 68
9 39, 39, 59, 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 17/11/2022

ĐB 246429
Nhất 14088
Nhì 35432
Ba 76040 97036
00172 95755 97878 10021
76116 76905 24274
Năm 4130
Sáu 0732 4774 4508
Bảy 388
Tám 72
Đầu
0 05, 08
1 16
2 29, 21
3 32, 36, 30, 32
4 40
5 55
6
7 72, 78, 74, 74, 72
8 88, 88
9
Đuôi
0 40, 30
1 21
2 32, 72, 32, 72
3
4 74, 74
5 55, 05
6 36, 16
7
8 88, 78, 08, 88
9 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 10/11/2022

ĐB 341134
Nhất 75042
Nhì 96030
Ba 56667 51827
65177 14534 73283 59006
20995 13793 24049
Năm 2029
Sáu 3512 2089 8498
Bảy 358
Tám 16
Đầu
0 06
1 12, 16
2 27, 29
3 34, 30, 34
4 42, 49
5 58
6 67
7 77
8 83, 89
9 95, 93, 98
Đuôi
0 30
1
2 42, 12
3 83, 93
4 34, 34
5 95
6 06, 16
7 67, 27, 77
8 98, 58
9 49, 29, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 03/11/2022

ĐB 485958
Nhất 13023
Nhì 91966
Ba 63230 36570
38559 17368 88576 33259
50389 93011 08850
Năm 9713
Sáu 4101 0981 1641
Bảy 227
Tám 16
Đầu
0 01
1 11, 13, 16
2 23, 27
3 30
4 41
5 58, 59, 59, 50
6 66, 68
7 70, 76
8 89, 81
9
Đuôi
0 30, 70, 50
1 11, 01, 81, 41
2
3 23, 13
4
5
6 66, 76, 16
7 27
8 58, 68
9 59, 59, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 27/10/2022

ĐB 131735
Nhất 96717
Nhì 22449
Ba 09352 55219
78049 32188 18072 70206
14707 87432 22471
Năm 4239
Sáu 6162 0196 3381
Bảy 652
Tám 33
Đầu
0 06, 07
1 17, 19
2
3 35, 32, 39, 33
4 49, 49
5 52, 52
6 62
7 72, 71
8 88, 81
9 96
Đuôi
0
1 71, 81
2 52, 72, 32, 62, 52
3 33
4
5 35
6 06, 96
7 17, 07
8 88
9 49, 19, 49, 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 20/10/2022

ĐB 028549
Nhất 39224
Nhì 51487
Ba 80467 89196
86903 18498 11219 36410
67609 72294 24810
Năm 3216
Sáu 3879 9595 5873
Bảy 785
Tám 89
Đầu
0 03, 09
1 19, 10, 10, 16
2 24
3
4 49
5
6 67
7 79, 73
8 87, 85, 89
9 96, 98, 94, 95
Đuôi
0 10, 10
1
2
3 03, 73
4 24, 94
5 95, 85
6 96, 16
7 87, 67
8 98
9 49, 19, 09, 79, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 13/10/2022

ĐB 016107
Nhất 13996
Nhì 69258
Ba 98888 16233
80977 08978 13171 52089
88849 79640 78803
Năm 6721
Sáu 0820 4736 1453
Bảy 260
Tám 28
Đầu
0 07, 03
1
2 21, 20, 28
3 33, 36
4 49, 40
5 58, 53
6 60
7 77, 78, 71
8 88, 89
9 96
Đuôi
0 40, 20, 60
1 71, 21
2
3 33, 03, 53
4
5
6 96, 36
7 07, 77
8 58, 88, 78, 28
9 89, 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 06/10/2022

ĐB 749896
Nhất 47829
Nhì 49650
Ba 19317 56379
54057 17902 18769 61616
93438 28085 76426
Năm 3780
Sáu 5999 5461 5900
Bảy 305
Tám 87
Đầu
0 02, 00, 05
1 17, 16
2 29, 26
3 38
4
5 50, 57
6 69, 61
7 79
8 85, 80, 87
9 96, 99
Đuôi
0 50, 80, 00
1 61
2 02
3
4
5 85, 05
6 96, 16, 26
7 17, 57, 87
8 38
9 29, 79, 69, 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 29/09/2022

ĐB 544167
Nhất 53124
Nhì 12791
Ba 70147 61044
23385 02018 08428 40435
64100 05992 30881
Năm 8302
Sáu 6848 0138 4636
Bảy 938
Tám 00
Đầu
0 00, 02, 00
1 18
2 24, 28
3 35, 38, 36, 38
4 47, 44, 48
5
6 67
7
8 85, 81
9 91, 92
Đuôi
0 00, 00
1 91, 81
2 92, 02
3
4 24, 44
5 85, 35
6 36
7 67, 47
8 18, 28, 48, 38, 38
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 22/09/2022

ĐB 337142
Nhất 76538
Nhì 96695
Ba 28185 31491
16729 05541 55616 17285
95433 70557 75716
Năm 1842
Sáu 4131 8612 2352
Bảy 944
Tám 18
Đầu
0
1 16, 16, 12, 18
2 29
3 38, 33, 31
4 42, 41, 42, 44
5 57, 52
6
7
8 85, 85
9 95, 91
Đuôi
0
1 91, 41, 31
2 42, 42, 12, 52
3 33
4 44
5 95, 85, 85
6 16, 16
7 57
8 38, 18
9 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 15/09/2022

ĐB 532612
Nhất 57815
Nhì 87567
Ba 10132 35319
50992 29665 60633 17933
10620 75704 73797
Năm 0764
Sáu 8921 6147 7397
Bảy 237
Tám 31
Đầu
0 04
1 12, 15, 19
2 20, 21
3 32, 33, 33, 37, 31
4 47
5
6 67, 65, 64
7
8
9 92, 97, 97
Đuôi
0 20
1 21, 31
2 12, 32, 92
3 33, 33
4 04, 64
5 15, 65
6
7 67, 97, 47, 97, 37
8
9 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 08/09/2022

ĐB 989287
Nhất 05379
Nhì 36499
Ba 98014 68684
00362 32955 83931 86015
18150 92609 45044
Năm 6357
Sáu 0467 6525 2473
Bảy 295
Tám 36
Đầu
0 09
1 14, 15
2 25
3 31, 36
4 44
5 55, 50, 57
6 62, 67
7 79, 73
8 87, 84
9 99, 95
Đuôi
0 50
1 31
2 62
3 73
4 14, 84, 44
5 55, 15, 25, 95
6 36
7 87, 57, 67
8
9 79, 99, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 01/09/2022

ĐB 017689
Nhất 05485
Nhì 42231
Ba 60499 56328
15453 35541 52945 91127
28454 22493 85849
Năm 3861
Sáu 5105 8935 5137
Bảy 403
Tám 38
Đầu
0 05, 03
1
2 28, 27
3 31, 35, 37, 38
4 41, 45, 49
5 53, 54
6 61
7
8 89, 85
9 99, 93
Đuôi
0
1 31, 41, 61
2
3 53, 93, 03
4 54
5 85, 45, 05, 35
6
7 27, 37
8 28, 38
9 89, 99, 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 25/08/2022

ĐB 816871
Nhất 68340
Nhì 39826
Ba 80854 70274
37214 14050 25166 95713
64033 72731 93892
Năm 7553
Sáu 6439 6438 6466
Bảy 634
Tám 96
Đầu
0
1 14, 13
2 26
3 33, 31, 39, 38, 34
4 40
5 54, 50, 53
6 66, 66
7 71, 74
8
9 92, 96
Đuôi
0 40, 50
1 71, 31
2 92
3 13, 33, 53
4 54, 74, 14, 34
5
6 26, 66, 66, 96
7
8 38
9 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 18/08/2022

ĐB 619986
Nhất 82544
Nhì 17149
Ba 76020 74406
74803 72090 97954 85615
27329 42761 30317
Năm 1195
Sáu 0356 5741 0334
Bảy 406
Tám 27
Đầu
0 06, 03, 06
1 15, 17
2 20, 29, 27
3 34
4 44, 49, 41
5 54, 56
6 61
7
8 86
9 90, 95
Đuôi
0 20, 90
1 61, 41
2
3 03
4 44, 54, 34
5 15, 95
6 86, 06, 56, 06
7 17, 27
8
9 49, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 11/08/2022

ĐB 071656
Nhất 06257
Nhì 78718
Ba 82389 86726
60435 58409 25087 75455
92805 24742 41885
Năm 8009
Sáu 1846 6644 1221
Bảy 306
Tám 26
Đầu
0 09, 05, 09, 06
1 18
2 26, 21, 26
3 35
4 42, 46, 44
5 56, 57, 55
6
7
8 89, 87, 85
9
Đuôi
0
1 21
2 42
3
4 44
5 35, 55, 05, 85
6 56, 26, 46, 06, 26
7 57, 87
8 18
9 89, 09, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 04/08/2022

ĐB 244331
Nhất 80581
Nhì 36332
Ba 73343 05403
70705 80940 11236 84354
78229 88751 80619
Năm 1721
Sáu 4048 9299 4923
Bảy 958
Tám 65
Đầu
0 03, 05
1 19
2 29, 21, 23
3 31, 32, 36
4 43, 40, 48
5 54, 51, 58
6 65
7
8 81
9 99
Đuôi
0 40
1 31, 81, 51, 21
2 32
3 43, 03, 23
4 54
5 05, 65
6 36
7
8 48, 58
9 29, 19, 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 28/07/2022

ĐB 122677
Nhất 57802
Nhì 57172
Ba 71003 30523
42525 98130 03303 06289
74889 58658 82237
Năm 1847
Sáu 4843 3296 5917
Bảy 027
Tám 10
Đầu
0 02, 03, 03
1 17, 10
2 23, 25, 27
3 30, 37
4 47, 43
5 58
6
7 77, 72
8 89, 89
9 96
Đuôi
0 30, 10
1
2 02, 72
3 03, 23, 03, 43
4
5 25
6 96
7 77, 37, 47, 17, 27
8 58
9 89, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 21/07/2022

ĐB 460324
Nhất 07352
Nhì 82652
Ba 91356 93290
95858 49330 46768 90146
97671 70342 55435
Năm 1761
Sáu 7706 7895 5482
Bảy 120
Tám 73
Đầu
0 06
1
2 24, 20
3 30, 35
4 46, 42
5 52, 52, 56, 58
6 68, 61
7 71, 73
8 82
9 90, 95
Đuôi
0 90, 30, 20
1 71, 61
2 52, 52, 42, 82
3 73
4 24
5 35, 95
6 56, 46, 06
7
8 58, 68
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 14/07/2022

ĐB 472220
Nhất 91858
Nhì 82989
Ba 72294 02101
78099 54597 07018 33958
91440 55969 75912
Năm 9808
Sáu 0284 2368 6577
Bảy 729
Tám 17
Đầu
0 01, 08
1 18, 12, 17
2 20, 29
3
4 40
5 58, 58
6 69, 68
7 77
8 89, 84
9 94, 99, 97
Đuôi
0 20, 40
1 01
2 12
3
4 94, 84
5
6
7 97, 77, 17
8 58, 18, 58, 08, 68
9 89, 99, 69, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 07/07/2022

ĐB 216860
Nhất 25170
Nhì 41472
Ba 34380 56912
94284 64944 96404 08687
63867 03728 74485
Năm 6989
Sáu 9888 9550 5556
Bảy 528
Tám 40
Đầu
0 04
1 12
2 28, 28
3
4 44, 40
5 50, 56
6 60, 67
7 70, 72
8 80, 84, 87, 85, 89, 88
9
Đuôi
0 60, 70, 80, 50, 40
1
2 72, 12
3
4 84, 44, 04
5 85
6 56
7 87, 67
8 28, 88, 28
9 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 30/06/2022

ĐB 698427
Nhất 97395
Nhì 60519
Ba 81069 16172
89954 80269 40916 64956
44293 84931 01240
Năm 8746
Sáu 8740 1656 1023
Bảy 492
Tám 40
Đầu
0
1 19, 16
2 27, 23
3 31
4 40, 46, 40, 40
5 54, 56, 56
6 69, 69
7 72
8
9 95, 93, 92
Đuôi
0 40, 40, 40
1 31
2 72, 92
3 93, 23
4 54
5 95
6 16, 56, 46, 56
7 27
8
9 19, 69, 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 23/06/2022

ĐB 499819
Nhất 59223
Nhì 40534
Ba 71812 16421
05018 24906 41393 34345
24095 82937 10866
Năm 6504
Sáu 2856 1360 4823
Bảy 991
Tám 79
Đầu
0 06, 04
1 19, 12, 18
2 23, 21, 23
3 34, 37
4 45
5 56
6 66, 60
7 79
8
9 93, 95, 91
Đuôi
0 60
1 21, 91
2 12
3 23, 93, 23
4 34, 04
5 45, 95
6 06, 66, 56
7 37
8 18
9 19, 79

Kết quả sổ xố Bình Định - 16/06/2022

ĐB 566588
Nhất 61139
Nhì 20893
Ba 09262 63223
30793 39265 58381 85867
67881 32484 22453
Năm 8809
Sáu 6009 8437 3388
Bảy 390
Tám 25
Đầu
0 09, 09
1
2 23, 25
3 39, 37
4
5 53
6 62, 65, 67
7
8 88, 81, 81, 84, 88
9 93, 93, 90
Đuôi
0 90
1 81, 81
2 62
3 93, 23, 93, 53
4 84
5 65, 25
6
7 67, 37
8 88, 88
9 39, 09, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 09/06/2022

ĐB 232474
Nhất 47055
Nhì 51480
Ba 32059 75461
69308 51573 74072 19386
10015 89241 38245
Năm 2863
Sáu 6730 0840 1567
Bảy 422
Tám 45
Đầu
0 08
1 15
2 22
3 30
4 41, 45, 40, 45
5 55, 59
6 61, 63, 67
7 74, 73, 72
8 80, 86
9
Đuôi
0 80, 30, 40
1 61, 41
2 72, 22
3 73, 63
4 74
5 55, 15, 45, 45
6 86
7 67
8 08
9 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 02/06/2022

ĐB 607705
Nhất 10822
Nhì 37785
Ba 74619 91898
90727 60611 74776 81975
21252 20642 90049
Năm 7625
Sáu 5061 2231 0536
Bảy 958
Tám 14
Đầu
0 05
1 19, 11, 14
2 22, 27, 25
3 31, 36
4 42, 49
5 52, 58
6 61
7 76, 75
8 85
9 98
Đuôi
0
1 11, 61, 31
2 22, 52, 42
3
4 14
5 05, 85, 75, 25
6 76, 36
7 27
8 98, 58
9 19, 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 26/05/2022

ĐB 660307
Nhất 98922
Nhì 81013
Ba 27637 26178
26038 91543 68015 62265
13535 37470 44657
Năm 7299
Sáu 3735 3988 4253
Bảy 863
Tám 14
Đầu
0 07
1 13, 15, 14
2 22
3 37, 38, 35, 35
4 43
5 57, 53
6 65, 63
7 78, 70
8 88
9 99
Đuôi
0 70
1
2 22
3 13, 43, 53, 63
4 14
5 15, 65, 35, 35
6
7 07, 37, 57
8 78, 38, 88
9 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 19/05/2022

ĐB 050702
Nhất 09880
Nhì 00506
Ba 52186 96993
34008 53768 36295 08715
39619 46566 96627
Năm 5457
Sáu 4055 7121 1913
Bảy 108
Tám 23
Đầu
0 02, 06, 08, 08
1 15, 19, 13
2 27, 21, 23
3
4
5 57, 55
6 68, 66
7
8 80, 86
9 93, 95
Đuôi
0 80
1 21
2 02
3 93, 13, 23
4
5 95, 15, 55
6 06, 86, 66
7 27, 57
8 08, 68, 08
9 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 12/05/2022

ĐB 993623
Nhất 61180
Nhì 79779
Ba 82068 85150
42668 57112 95746 93209
12797 08252 19268
Năm 4730
Sáu 1374 0743 6645
Bảy 075
Tám 60
Đầu
0 09
1 12
2 23
3 30
4 46, 43, 45
5 50, 52
6 68, 68, 68, 60
7 79, 74, 75
8 80
9 97
Đuôi
0 80, 50, 30, 60
1
2 12, 52
3 23, 43
4 74
5 45, 75
6 46
7 97
8 68, 68, 68
9 79, 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 05/05/2022

ĐB 040287
Nhất 35280
Nhì 12118
Ba 58421 04233
09268 35189 74607 56300
62021 23483 30545
Năm 1525
Sáu 8684 1714 7397
Bảy 527
Tám 06
Đầu
0 07, 00, 06
1 18, 14
2 21, 21, 25, 27
3 33
4 45
5
6 68
7
8 87, 80, 89, 83, 84
9 97
Đuôi
0 80, 00
1 21, 21
2
3 33, 83
4 84, 14
5 45, 25
6 06
7 87, 07, 97, 27
8 18, 68
9 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 28/04/2022

ĐB 588617
Nhất 40354
Nhì 18429
Ba 31817 27556
30501 40830 79592 52653
27250 53909 87926
Năm 0622
Sáu 5027 7535 0922
Bảy 444
Tám 39
Đầu
0 01, 09
1 17, 17
2 29, 26, 22, 27, 22
3 30, 35, 39
4 44
5 54, 56, 53, 50
6
7
8
9 92
Đuôi
0 30, 50
1 01
2 92, 22, 22
3 53
4 54, 44
5 35
6 56, 26
7 17, 17, 27
8
9 29, 09, 39

Kết quả sổ xố Bình Định - 21/04/2022

ĐB 841832
Nhất 58765
Nhì 47574
Ba 68495 30843
33872 21587 08300 44095
97513 58535 88351
Năm 0398
Sáu 1282 2343 3664
Bảy 880
Tám 70
Đầu
0 00
1 13
2
3 32, 35
4 43, 43
5 51
6 65, 64
7 74, 72, 70
8 87, 82, 80
9 95, 95, 98
Đuôi
0 00, 80, 70
1 51
2 32, 72, 82
3 43, 13, 43
4 74, 64
5 65, 95, 95, 35
6
7 87
8 98
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 14/04/2022

ĐB 514084
Nhất 08461
Nhì 61357
Ba 56457 57260
30109 28347 99075 68767
40077 22056 12122
Năm 5938
Sáu 4741 9406 2913
Bảy 457
Tám 10
Đầu
0 09, 06
1 13, 10
2 22
3 38
4 47, 41
5 57, 57, 56, 57
6 61, 60, 67
7 75, 77
8 84
9
Đuôi
0 60, 10
1 61, 41
2 22
3 13
4 84
5 75
6 56, 06
7 57, 57, 47, 67, 77, 57
8 38
9 09

Kết quả sổ xố Bình Định - 07/04/2022

ĐB 721744
Nhất 04193
Nhì 13130
Ba 07550 37855
64042 36153 69799 70084
03302 38497 97718
Năm 3137
Sáu 5329 7556 5305
Bảy 151
Tám 92
Đầu
0 02, 05
1 18
2 29
3 30, 37
4 44, 42
5 50, 55, 53, 56, 51
6
7
8 84
9 93, 99, 97, 92
Đuôi
0 30, 50
1 51
2 42, 02, 92
3 93, 53
4 44, 84
5 55, 05
6 56
7 97, 37
8 18
9 99, 29

Kết quả sổ xố Bình Định - 31/03/2022

ĐB 617205
Nhất 56150
Nhì 98013
Ba 74116 25801
49790 25769 76066 89524
27279 67914 73883
Năm 7213
Sáu 1199 3343 2046
Bảy 820
Tám 96
Đầu
0 05, 01
1 13, 16, 14, 13
2 24, 20
3
4 43, 46
5 50
6 69, 66
7 79
8 83
9 90, 99, 96
Đuôi
0 50, 90, 20
1 01
2
3 13, 83, 13, 43
4 24, 14
5 05
6 16, 66, 46, 96
7
8
9 69, 79, 99

Kết quả sổ xố Bình Định - 24/03/2022

ĐB 167560
Nhất 18836
Nhì 52523
Ba 71670 60369
34481 97552 16789 72165
73828 67057 84704
Năm 8332
Sáu 6583 2718 9177
Bảy 900
Tám 55
Đầu
0 04, 00
1 18
2 23, 28
3 36, 32
4
5 52, 57, 55
6 60, 69, 65
7 70, 77
8 81, 89, 83
9
Đuôi
0 60, 70, 00
1 81
2 52, 32
3 23, 83
4 04
5 65, 55
6 36
7 57, 77
8 28, 18
9 69, 89

Kết quả sổ xố Bình Định - 17/03/2022

ĐB 208286
Nhất 21686
Nhì 14941
Ba 77831 94872
92503 96538 23551 45749
60543 24176 50998
Năm 5191
Sáu 7421 5370 2455
Bảy 045
Tám 54
Đầu
0 03
1
2 21
3 31, 38
4 41, 49, 43, 45
5 51, 55, 54
6
7 72, 76, 70
8 86, 86
9 98, 91
Đuôi
0 70
1 41, 31, 51, 91, 21
2 72
3 03, 43
4 54
5 55, 45
6 86, 86, 76
7
8 38, 98
9 49

Kết quả sổ xố Bình Định - 10/03/2022

ĐB 069600
Nhất 06487
Nhì 66245
Ba 07366 03100
77066 50189 33786 06345
42885 91265 98438
Năm 2999
Sáu 1987 0959 3734
Bảy 795
Tám 34
Đầu
0 00, 00
1
2
3 38, 34, 34
4 45, 45
5 59
6 66, 66, 65
7
8 87, 89, 86, 85, 87
9 99, 95
Đuôi
0 00, 00
1
2
3
4 34, 34
5 45, 45, 85, 65, 95
6 66, 66, 86
7 87, 87
8 38
9 89, 99, 59

Kết quả sổ xố Bình Định - 03/03/2022

ĐB 506350
Nhất 74826
Nhì 53760
Ba 17860 85475
37652 40914 17355 62390
92373 05111 96637
Năm 6598
Sáu 6348 4204 3240
Bảy 821
Tám 21
Đầu
0 04
1 14, 11
2 26, 21, 21
3 37
4 48, 40
5 50, 52, 55
6 60, 60
7 75, 73
8
9 90, 98
Đuôi
0 50, 60, 60, 90, 40
1 11, 21, 21
2 52
3 73
4 14, 04
5 75, 55
6 26
7 37
8 98, 48
9

Kết quả sổ xố Bình Định - 24/02/2022

ĐB 439827
Nhất 28991
Nhì 17051
Ba 21014 09876
43997 11066 10592 48501
82058 75258 48385
Năm 5401
Sáu 2261 1469 2970
Bảy 225
Tám 67
Đầu
0 01, 01
1 14
2 27, 25
3
4
5 51, 58, 58
6 66, 61, 69, 67
7 76, 70
8 85
9 91, 97, 92
Đuôi
0 70
1 91, 51, 01, 01, 61
2 92
3
4 14
5 85, 25
6 76, 66
7 27, 97, 67
8 58, 58
9 69

Kết quả sổ xố Bình Định - 17/02/2022

ĐB 397297
Nhất 51702
Nhì 04502
Ba 65389 53662
98841 89745 34535 75850
10299 79772 75179
Năm 8318
Sáu 0505 1273 0219
Bảy 707
Tám 54
Đầu
0 02, 02, 05, 07
1 18, 19
2
3 35
4 41, 45
5 50, 54
6 62
7 72, 79, 73
8 89
9 97, 99
Đuôi
0 50
1 41
2 02, 02, 62, 72
3 73
4 54
5 45, 35, 05
6
7 97, 07
8 18
9 89, 99, 79, 19

Kết quả sổ xố Bình Định - 10/02/2022

ĐB 999180
Nhất 56804
Nhì 60490
Ba 21841 47091
11092 68719 10457 64428
71148 65579 49804
Năm 0066
Sáu 9366 3453 5402
Bảy 500
Tám 21
Đầu
0 04, 04, 02, 00
1 19
2 28, 21
3
4 41, 48
5 57, 53
6 66, 66
7 79
8 80
9 90, 91, 92
Đuôi
0 80, 90, 00
1 41, 91, 21
2 92, 02
3 53
4 04, 04
5
6 66, 66
7 57
8 28, 48
9 19, 79

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Định. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Định 60 ngày?

thống kê xổ số Bình Định 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày?

Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày-2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày thế nào?

Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày-4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSKT 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSKT 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Định 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.