Bộ Số Lô Đề – Tổng Hợp Bộ Đề Từ 00 Đến 99 Chi Tiết Nhất

Bộ đề hay bộ số lô đề được hiểu là gì? Có thể nói bộ số trong lô đề là một trong những hình thức xuất hiện khá đặc biệt của hệ lô đề trong quá trình người chơi soi cầu để chọn lựa ra được những con số may mắn. Sử dụng phương pháp tính các bộ số lô đề này anh em sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian chơi khi tìm lô tô đi kèm với nhau có phần trăm về cao nhất.

Với phương pháp chơi này đã được rất nhiều anh em lựa chọn và sử dụng trong cách đánh của mình. Vì sao mà nó hấp dẫn và thu hút người chơi đến vậy? Hãy cùng Kienthuclode.com đi tìm hiểu về phương pháp này nhé!

Bộ Số Lô Đề - Tổng Hợp Bộ Đề Từ 00 Đến 99 Chi Tiết Nhất

Bộ số trong lô đề là gì?

Bộ số đề là nói đơn giản hơn đó là một dàn những bộ số trong lô đề gồm có 2 chữ số hay đi cùng với nhau. Hay còn được gọi một cách khác đó là bảng đặc biệt theo bộ số.

Việc xác định việc thống kê những bộ lô đề cặp có thể sẽ giúp cho người chơi xác định được dàn đề để chơi theo tuần, theo tháng hoặc thậm chí là theo cả năm.

Bộ đề gan hay đi kèm với nhau

Gồm có 10 bộ số được tổng hợp chi tiết:
– Bộ lô đề 01 gồm có: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65

– Bộ lô đề 02 gồm có: 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75

– Bộ lô đề 03 gồm có: 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85

– Bộ lô đề 04 gồm có: 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95

– Bộ lô đề 12 gồm có: 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76

– Bộ lô đề 13 gồm có: 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86

– Bộ lô đề 14 gồm có: 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96

– Bộ lô đề 23 gồm có: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87

– Bộ lô đề 24 gồm có: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97

– Bộ lô đề 34 gồm có: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98

Cách đánh đề theo bộ số lô đề

Bộ số đề sẽ có từ 4 đến 8 con số chính sẽ là bóng của nó. Hiểu đơn giản hơn là khi ta đã chọn được những con số yêu thích rồi thì sẽ có được bóng của con số đó rồi ghép chúng lại với nhau.

Các số từ 0 cho đến 4 sẽ có bóng từ 6 đến 9 cụ thể như sau : 0 bóng của 5, 1 bóng của 6, 2 bóng của 7, 3 bóng 8, và cuối cùng 4 sẽ là bóng của 9.

Vậy khi nào thì sẽ có 4 số khi nào thì có 8 số?

Với bộ 4 số thì khi số bạn chọn nó là số kép ví dụ như con số bạn chọn sẽ là “11” thì bóng của 1 sẽ là 6 nên ta có thể ghép được bộ 4 số = “11-16-61-66”.

Với bộ 8 số cũng tương tự như vậy, ví dụ bạn chọn một số thường như 12. Bóng của 1 = 6, bóng 2 = 7 nên ta sẽ ghép ra được bộ 8 số là “12 – 21 – 16 – 61 – 17 – 71 – 76 – 67”

Chúng ta cùng tổng hợp lại tất cả các bộ số nhé:
– Bộ 00 sẽ gồm có: 00, 55, 05, 50

– Bộ 11 sẽ gồm có: 11, 66, 16, 61

– Bộ 22 sẽ gồm có: 22, 77, 27, 72

– Bộ 33 sẽ gồm có: 33, 88, 38, 83

– Bộ 44 sẽ gồm có: 44, 99, 49, 94

>> XSMB 200 ngày

Cách đánh đề theo bộ số lô đề

Bộ đề từ 00 đến 99

Bộ đề 00: 00, 05, 50, 55

Bộ đề 01: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65

Bộ đề 02: 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75

Bộ đề 03: 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85

Bộ đề 04: 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95

Bộ đề 05: 05, 50, 00, 55

Bộ đề 06: 06, 60, 01, 10, 56, 65, 51,15

Bộ đề 07: 07, 70, 02, 20, 57, 75, 52, 25

Bộ đề 08: 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35

Bộ đề 09: 09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45

Bộ đề 10: 10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56

Bộ đề 11: 11, 16, 61, 66

Bộ đề 12: 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76

Bộ đề 13: 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86

Bộ đề 14: 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96

Bộ đề 15: 15, 51, 10, 01, 65, 56, 60, 06

Bộ đề 16: 16, 61, 11, 66

Bộ đề 17: 17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26

Bộ đề 18: 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36

Bộ đề 19: 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46

Bộ đề 20: 20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57

Bộ đề 21: 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67

Bộ đề 22: 22, 27, 72, 77

Bộ đề 23: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87

Bộ đề 24: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97

Bộ đề 25: 25, 52, 20, 02, 75, 57, 70, 07

Bộ đề 26: 26, 62, 21, 12, 76, 67, 71, 17

Bộ đề 27: 27, 72, 22, 77

Bộ đề 28: 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37

Bộ đề 29: 29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47

Bộ đề 30: 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58

Bộ đề 31: 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68

Bộ đề 32: 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78

Bộ đề 33: 33, 38, 83, 88

Bộ đề 34: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98

Bộ đề 35: 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08

Bộ đề 36: 36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18

Bộ đề 37: 37, 73, 32, 23, 87, 78, 82, 28

Bộ đề 38: 38, 83, 33, 88

Bộ đề 39: 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48

Bộ đề 40: 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59

Bộ đề 41: 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69

Bộ đề 42: 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79

Bộ đề 43: 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89

Bộ đề 44: 44, 49, 94, 99

Bộ đề 45: 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09

Bộ đề 46: 46, 64, 41, 14, 96, 69, 91, 19

Bộ đề 47: 47, 74, 42, 24, 97, 79, 92, 29

Bộ đề 48: 48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39

Bộ đề 49: 49, 94, 44, 99

Bộ đề 50: 50, 05, 55, 00
Bộ đề 51: 51, 15, 56, 65, 01, 10, 06, 60

Bộ đề 52: 52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70

Bộ đề 53: 53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80

Bộ đề 54: 54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90

Bộ đề 55: 55, 50, 05, 00

Bộ đề 56: 56, 65, 51, 15, 06, 60, 01, 10

Bộ đề 57: 57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20

Bộ đề 58: 58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30

Bộ đề 59: 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40

Bộ đề 60: 60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51

Bộ đề 61: 61, 16, 66, 11

Bộ đề 62: 62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71

Bộ đề 63: 63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81

Bộ đề 64: 64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91

Bộ đề 65: 65, 56, 60, 06, 15, 51, 10, 01

Bộ đề 66: 66, 61, 16, 11

Bộ đề 67: 67, 76, 62, 26, 17, 71, 12, 21

Bộ đề 68: 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31

Bộ đề 69: 69, 96, 64, 46, 19, 91, 14, 41

Bộ đề 70: 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52

Bộ đề 71: 71, 17, 76, 67, 21, 12, 26, 62

Bộ đề 72: 72, 27, 77, 22

Bộ đề 73: 73, 37, 78, 87, 23, 32, 28, 82

Bộ đề 74: 74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92

Bộ đề 75: 75, 57, 70, 07, 25, 52, 20, 02

Bộ đề 76: 76, 67, 71, 17, 26, 62, 21, 12

Bộ đề 77: 77, 72, 27, 22

Bộ đề 78: 78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32

Bộ đề 79: 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42

Bộ đề 80: 80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53

Bộ đề 81: 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63

Bộ đề 82: 82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73

Bộ đề 83: 83, 38, 88, 33

Bộ đề 84: 84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93

Bộ đề 85: 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03

Bộ đề 86: 86, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13

Bộ đề 87: 87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23

Bộ đề 88: 88, 83, 38, 33

Bộ đề 89: 89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43

Bộ đề 90: 90, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54

Bộ đề 91: 91, 19, 96, 69, 41, 14, 46, 64

Bộ đề 92: 92, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74

Bộ đề 93: 93, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84

Bộ đề 94: 94, 49, 99, 44

Bộ đề 95: 95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04

Bộ đề 96: 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14

Bộ đề 97: 97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24

Bộ đề 98: 98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34

Bộ đề 99: 99, 94, 49, 44

Bộ đề từ 00 đến 99

Kinh nghiệm đánh đề theo bộ

Bộ số bóng lô đề sẽ sử dụng những bóng dương ngũ hành bát quái để tính cầu, để tính được bộ số này cũng khá đơn giản, chỉ cần cộng thêm những cặp số đề 05 – 50 – 55 rồi áp dụng quy tắc về bộ số thuận – nghịch, bộ này còn có tên gọi khác là bộ số 55 ở trong lô đề. Bộ đề này sẽ gồm có tất cả là 5 bộ 4 số gồm 2 con số giống nhau và đi chung, áp dụng tốt nhất đối với việc soi cầu xổ số miền Bắc.

Áp dụng quy tắc trên vào ta sẽ có được 5 bộ số đề cụ thể như sau:

– Bộ 00 sẽ có các bộ số là: 00, 55, 05, 50

– Bộ 11 sẽ có các bộ số là: 11, 66, 16, 61

– Bộ 22 sẽ có các bộ số là: 22, 77, 27, 72

– Bộ 33 sẽ có các bộ số là: 33, 88, 38, 83

– Bộ 44 sẽ có các bộ số là: 44, 99, 49, 94

Bộ 12 con giáp trong lô đề

Đây là bộ lô đề của 12 con giáp ở trong thiên can, địa chi, phương pháp tính đề này có thể sử dụng cho tất cả các tháng ở trong năm.

– Tý (con chuột): 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

– Sửu (con trâu): 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97

– Dần (con hổ): 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98

– Mẹo (con mèo – thỏ theo TQ): 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99

– Thìn (con rồng): 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

– Tỵ (con rắn): 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

– Ngọ (con ngựa): 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

– Mùi (con dê – con cừu theo TQ): 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

– Thân (con khỉ): 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

– Dậu (con gà): 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

– Tuất (con chó): 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

– Hợi (con lợn): 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Bộ 12 con giáp trong lô đề

Kết luận

Hy vọng rằng qua các chia sẻ chi tiết nhất trong bài viết của chúng tôi về những bộ đề có thể giúp được cho anh em có thêm được những nhận định để tham khảo nhằm tìm ra được những con số may mắn có phần trăm về cao nhất. Chúc các anh em may mắn trúng lớn.